Kapslová enteroskopia

Kapslová enteroskopia je endoskopická diagnostická metóda rozširujúca spektrum klasických endoskopických vyšetrení. Dáva nám možnosť priamo preskúmať lúmen tenkého čreva aj s vytvorením video záznamu. Kapsula sa po príprave čreva prehltne a tým sa začína vyšetrenie a video záznam sa postupne zaznamenáva.

Indikácie

Kapslová enteroskopia sa využíva najmä pri podozrení na ochorenia tenkého čreva. Jedná sa o onkologické ochorenia tenkého čreva, zápalové črevné ochorenia postihujúce tenké črevo a neobjasnené zdroje krvácania s predpokladom zdroja krvácania v tenkom čreve.

Príprava pred vyšetrením

Toto vyšetrenie sa vykonáva nalačno po adekvátnej a dostatočnej príprave čreva na kapslovú enteroskopiu. Veľmi dôležité je dodržať a riadiť sa pokynmi na prípravu. Úprava stravy začína podobne ako pred kolonoskopiou. Deň pred a v samotný deň vyšetrenia (tzv. delená príprava) sa od vás vyžaduje, aby ste sa vyhli tuhej strave, upravili si lieky a užili špeciálne preháňadlo predpísané vaším lekárom.

Samotné vyšetrenie

A

Vred na tenkom čreve pri Crohnovej chorobe tenkého čreva

B

Vred na tenkom čreve pri Crohnovej chorobe tenkého čreva

C

Vred na tenkom čreve pri Crohnovej chorobe tenkého čreva

 Obrázok č.4 A, B,C - Vredy na tenkom čreve pri Crohnovej chorobe tenkého čreva

Riziká kapslovej enteroskopie

Kapslová enteroskopia je bezpečná a efektívna endoskopická metóda. Vždy ale existuje určité riziko komplikácií. Z komplikácií sa môže vyskytnúť zaseknutie (impaktácia) kapsule alebo stagnácia v žalúdku s nedostatočným a krvácania v mieste po bioptizácii. Zvyčajne sú prejavy krvácania nevýznamné a zriedka vyžaduje ďalšiu liečbu. Závažné komplikácie sú raritné, patrí medzi ne riziko perforácie tráviaceho traktu. Riziko komplikácií sa mierne zvyšuje, ak sa počas EUS vyšetrenia vykoná biopsia ihlou, vrátane zvýšeného rizika pankreatitídy alebo infekcie
Informovaný súhlas s kapslovou enteroskopiou – tu na stiahnutie


Vytlačiť