O oddelení

Vedúci lekár

MUDr. Dušan Polák

041 5110 346

Zástupkyňa vedúceho lekára

MUDr. Andrea Váňová

041 5110 467

Vedúca sestra

Mgr. Jarmila Bodnárová, Dis 

041 5110 479

 


Vytlačiť