Endoskopická ultrasonografia

Endoskopická ultrasonografia (EUS) je diagnosticko-liečebná metóda rozširujúca spektrum klasických endoskopických vyšetrení. Dáva nám možnosť preskúmať stenu pažeráka, žalúdka i dvanástnika. Používa sa taktiež na vyšetrenie orgánov, ktoré sa nachádzajú mimo klasický lumen horného zažívacie traktu vrátane mediastina, pečene, žlčníka, žlčových ciest a pankreasu. Prístroj má zabudovanú miniatúrnu ultrazvukovú sondu na konci endoskopu. Endoskop sa zavedenie k vyšetrovanému orgánu a potom sa zapne ultrazvuk na vytvorenie vizuálneho obrazu tráviaceho traktu.

Indikácie


EUS poskytuje podrobné zobrazenie podslizničných lézii tráviaceho traktu zistených počas klasického vyšetrenia horného zažívacieho traktu. Zároveň sa využíva na diagnostiku ochorení pankreasu, žlčových ciest, pečene, žlčníka aj mediastina na bližšiu špecifikáciu daných nálezov s možnosťou odobrať bioptickú vzorku alebo aspirát napríklad cystických lézii na cytológiu, biochémiu či kultiváciu

Príprava pred vyšetrením

Samotné vyšetrenie


Pred týmto vyšetrením Vám pred začatím vyšetrenia môžeme vystriekať hrdlo lokálnym anestetikom. Pravidelne sa využíva intravenózna analgosedácia, aby ste sa uvoľnili a lepšie tolerovali výkon. Vyšetrenie sa robí v ľahu na ľavom boku. Echoendoskop zavedieme cez ústa, pažerák a žalúdok do dvanástnika. Vyšetrenie trvá 30 - 60 minút. Antibiotická profylaxia sa podáva pri bioptizácii. Po výkone je pacient odsledovaný na expektačnom lôžku.

 

Obrázok č. 3 A) Tumor chvosta pankreasu B) tenkoihlovábiopsia z tumoróznej lézie

A

Tumor chvosta pankreasu
tenkoihlovábiopsia z tumoróznej lézie

B

tenkoihlová biopsia z tumoróznej lézie

 

Riziká endoskopickej ultrasonografie


Endoskopická ultrasonografia je bezpečná endoskopická metóda. Vždy ale existuje riziko komplikácií. Z bežnejších komplikácií sa môže vyskytnúť krvácania v mieste po bioptizácii. Zvyčajne sú prejavy krvácania nevýznamné a zriedka vyžaduje ďalšiu liečbu. Závažné komplikácie sú raritné, patrí medzi ne riziko perforácie tráviaceho traktu. Riziko komplikácií sa mierne zvyšuje, ak sa počas EUS vyšetrenia vykoná biopsia ihlou, vrátane zvýšeného rizika pankreatitídy alebo infekcie
Informovaný súhlas s endoskopickou ultrasonografiou – tu na stiahnutie


Vytlačiť