Zvýšenie kybernetickej bezpečnosti v spoločnosti

Snímka_obrazovky_2023-12-12_124257.jpg

Prijímateľ: Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina

Rozvoj governance a úrovne informačnej a kybernetickej bezpečnosti vo Fakultnej nemocnici s poliklinikou Žilina

Stručný opis projektu:

Špecifický cieľ 7.9 Zvýšenie kybernetickej bezpečnosti v spoločnosti

Projekt bude realizovaný s cieľom rozšíriť spôsobilosti v oblasti informačnej a kybernetickej bezpečnosti FNSP ZA a zabezpečiť súlad so zákonom č. 95/2019 Z. z.a č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti (ďalej len „zákon o KB“) v oblasti governance kybernetickej bezpečnosti. V rámci projektu bude realizovaná dodávka SW nástroja LMS/SIEM a evidenciu bezpečnostných incidentov, dodávka Technológie na ochranu sieťovej infraštruktúry a implementácia systému SIEM vrátane služby SOC, ktorá zahŕňa súbor komplexných nástrojov pre detekciu kybernetických hrozieb, vrátane externého dohľadu, reportovaniu, alert mechanizmu a následných analýz incidentov.

Realizáciou projektu budú naplnené merateľné ukazovatele:

P0167 Počet informačných systémov VS zapojených do centrálneho systému monitorovania bezpečnosti v rámci VS: 3 ks

P0193: Počet nasadených nástrojov na rozpoznávanie, monitorovanie a riadenie bezpečnostných incidentov 1 ks

Miesto realizácie projektu:                               Fakultná nemocnica s poliklinikou          

                                                                               Žilina

Výška poskytnutého NFP max. do výšky:       88 418,88 EUR

Hypertextové odkazy:

http://www.mirri.gov.sk/

http://www.opvai.sk/

Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 –2020 nájdete na https://www.opii.gov.sk/


Vytlačiť