Oddelenie marketingu a krízovej komunikácie

Hovorca, Marketingový špecialista

Ing. Lenka Záteková

041 5110 236

Marketingový špecialista

Mgr. Karol Zahatlan

041 5110 236


Sídlo oddelenia: Areál FNsP Žilina (objekt H, poliklinika, 4. poschodie)

Vytlačiť