Oddelenie majetkovo-právnych záležitostí

Oddelenie majetkovo-právnych záležitostí

spoločný kontakt

041 5110 837

Vedúca oddelenia

JUDr. Vladimíra Mikulová

041 5110 253

Právna referentka

JUDr. Katarína Krutil

041 5110 258

Právny referent

JUDr. Matej Hlavoň

041 5110 356

Referent

Ľudmila Honková

041 5110 260


Sídlo oddelenia: Areál FNsP Žilina (objekt H, poliklinika, 3. poschodie)


Vytlačiť