Ambulantné vyšetrenie

 
VAKCINÁCIA COVID-19
 
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina realizuje bezplatné očkovanie proti ochoreniu COVID-19 pre verejnosť.
Bližšie informácie k Vakcinačnému centru FNsP Žilina nájdete na:
 

VYŠETRENIE NA AMBULANCII
V priestoroch Fakultnej nemocnice s poliklinikou Žilina nájdete štátne i neštátne ambulancie. V prípade, že máte záujem o vyšetrenie u lekára špecialistu, je potrebné, aby ste si so sebou priniesli odporúčanie od lekára.

OBJEDNAJTE SA CEZ INTERNET
V našich ambulanciách (v pôsobnosti FNsP Žilina) sa môžete objednať pohodlne aj cez internet, zoznam ambulancií nájdete tu >>>Objednávanie pacientov na vyšetrenie<<<.

NA VYŠETRENIE SI PRINESTE SO SEBOU:
  1. kartičku poistenca,
  2. zdravotnú dokumentáciu.
ČO BY STE MALI VEDIEŤ O VÝMENNÝCH LÍSTKOCH?
Od 1.4.2013 platí novela zákona (č. 576/2004 Z. z), ktorá zavádza tzv. výmenné lístky pri návšteve lekárov – špecialistov. To znamená, že váš všeobecný lekár, ktorý vás na vyšetrenie k špecialistovi pošle, získa lepší prehľad o vašom celkovom zdravotnom stave, o tom, aké vyšetrenia ste absolvovali a aké lieky užívate, aby sa predišlo prípadným kontraindikáciám a poškodeniu vášho zdravia.
Odporúčanie všeobecného lekára potrebujete pri liečbe ochorení, ktoré nie je možné z odborného hľadiska komplexne realizovať v ambulancii všeobecného lekára. Odporúčanie sa vyhotovuje pri prvom odoslaní pacienta do príslušnej špecializovanej ambulancie.
Pri následnej kontrole v špecializovanej ambulancii, ktorá súvisí s doriešením daného ochorenia už ďalšie odporúčanie od všeobecného lekára nepotrebujete.
Ak si vaše ochorenie vyžaduje návštevu ďalších špecialistov, nepotrebujete už ďalšie výmenné lístky od všeobecného lekára. Každé takéto poskytnutie špecializovanej zdravotnej starostlivosti v inej špecializovanej ambulancii, súvisiace s daným ochorením, určí lekár špecialista, ku ktorému vás odoslal váš všeobecný lekár. Týka sa to ochorení, ktoré vyžadujú interdisciplinárny prístup pri liečbe, pripadne potrebnú následnú zdravotnú starostlivosť (napr. indikovanie potrebnej rehabilitácie po úrazoch, cievnych príhodách a pod.).
Odporúčanie nie je potrebné na poskytnutie špecializovanej zdravotnej starostlivosti v odbore psychiatria, dermatovenerológia a oftalmológia pri predpise okuliarov.
Odporúčanie nie je potrebné do 24 hodín od vzniku úrazu alebo inej náhlej zmeny zdravotného stavu osoby, ktorej sa poskytuje zdravotná starostlivosť.
Odporúčanie nie je potrebné pri dispenzárnej zdravotnej starostlivosti.
Odporúčanie nie je potrebné v prípade ochranného ambulantného liečenia.

Výkony jednodňovej zdravotnej starostlivosti môže indikovať len príslušný lekár špecialista; odporúčanie k lekárovi špecialistovi vystavuje všeobecný lekár.

Vytlačiť