Pre budúce mamičky

Aktuálne informácie k pôrodom - Pôrod zvládneme aj v čase koronavírusu

Gynekologicko-pôrodnícka pohotovosť - Ako postupovať, ak sa necítim dobre

Ak sa chystáte na hospitalizáciu na pôrodnici, viac informácií nájdete tu >>>Čo si priniesť do pôrodnice?<<<.

 
PSYCHOFYZICKÁ PRÍPRAVA BUDÚCICH MAMIČIEK NA PÔROD

 

Psychofyzická príprava na pôrod je aktívnou prípravou ženy na pôrod, ktorá pripraví rodičku po teoretickej, ale aj fyzickej stránke. Pôrodná asistentka prevedie účastníčky dôležitými teoretickými a praktickými časťami tehotenstva, pôrodu, šestonedelia, dojčenia a starostlivosti o novorodenca. Zoznámi ich s prostredím pôrodnej sály, oddelenia, priblíži zmeny v organizme počas tehotenstva, počas pôrodu a po ňom, budúcim maminkám ukáže dôležité cviky na svaly najviac potrebné počas pôrodu. Sú to najmä priamy brušný lis a svaly panvového dna. Taktiež si ukážeme cviky pre uvoľnenie chrbtice, správny nácvik dýchania a účastníčky sa poradia aj laktačnou poradkyňou. Súčasťou sú i novinky v podobe praktických ukážok a nácviku kúpania novorodeniatka a základných úchopov a informácie o ošetrení bábätka.

Psychofyzická príprava poskytuje kompletný balíček informácií od odborníkov, ktorí sa starostlivosti o rodičku a dieťa dlhoročne profesionálne venujú. Mamičky sú vďaka kurzu omnoho viac pripravené, lepšie spolupracujú s našimi zdravotníkmi na sále a po pôrode sledujeme výrazne menej pridružených komplikácií.

Časť kurzu môžu bezplatne absolvovať s budúcimi mamičkami aj oteckovia, na prvom stretnutí ich účasť nie je potrebná, termín, kedy je možné ich zapojenie do kurzu, vám vopred oznámi pôrodná asistentka odd. gynekológie a pôrodníctva.

Príprava prebieha 4x do mesiaca vždy v utorok v kurzoch o 930, 1230 alebo 1530 h. V jednej skupine je maximálny počet žien 8. 

Prípravu je vhodné navštevovať najskôr od 28. týždňa tehotenstva.Kurz je rozdelený do 4 stretnutí. Každé stretnutie bude pozostávať z teoretických informácií a spoločných diskusií, ktoré budú trvať 1 hodinu. Následne si po každej príprave 30 minút zacvičíme. Cviky zvládne každá tehuľka, takže sa nemusíte báť. Na cvičenie je potrebné si priniesť pohodlné oblečenie (legíny, voľnejšie tričko, vodu).Budúce mamičky sa môžu objednať prihlásením na emailovej adrese .

Do emailu, prosíme, uveďte:

  • vaše meno a priezvisko,
  • termín pôrodu,
  • telefónne číslo.
Kontaktovať vás bude pôrodná asistentka a laktačná poradkyňa Mgr. Mária Košútová.

Náplň kurz:
1. stretnutie: telesné a psychické zmeny počas tehotenstva, vyšetrenia a odbery, výživa a životospráva počas tehotenstva, telesná aktivita a relaxácia v tehotenstve.
2. stretnutie: pôrod a jednotlivé fázy pôrodu s podrobné vysvetlením 4 pôrodných dôb, rozdelenie pôrodu - spontánny, operatívny, pôrodný plán + partner pri pôrode.
3. stretnutie: možnosti tlmenia pôrodných bolestí - farmakologické, nefarmakologické, relaxačné techniky, dýchanie a polohy počas pôrodu, prehliadka pôrodnej sály a oddelenia (z organizačných dôvodov v rámci prípadnej obsadenosti pôrodnej sály môže byť prehliadka súčasťou i jedného z ďalších stretnutí).
4. stretnutie: šestonedelie - fyzické a psychické zmeny počas šestonedelia, dojčenie - všetko pre úspešný štart (bonding po pôrode, základné polohy počas dojčenia, správne prisatie, známky satia a prehĺtania, starostlivosť o prsníky, riešenie problémov pri nedostatku či nadbytku materského mlieka), novorodenec - hygienická starostlivosť o novorodenca, životospráva počas dojčenia.

Cena kurzu: 70 eur.

Tešíme sa na vašu účasť.V prípade akýchkoľvek otázok sme Vám k dispozícii na emailovej adrese .

Prosíme budúce mamičky, skôr ako prídu na prvú hodinu PFP, aby uhradili šekom tento kurz. Platba je možná i prevodom. Na prvý kurz, prosíme, prineste so sebou potvrdenie o zaplatení, v prípade platby prevodom – vytlačené potvrdenie. Vzor šeku.

Kurz i cvičenia s vami povedie:

Mgr. MÁRIA KOŠÚTOVÁ

Mária Košútová

Pôrodná asistentka oddelenia gynekológie a pôrodníctva FNsP Žilina, laktačná konzultantka, asistentka výživy a mamička dvoch chlapcov. Absolventka prvého stupňa vzdelania Jesseniovej lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Martine v odbore pôrodná asistencia, kde momentálne dokončuje magisterský stupeň štúdia. Získala tiež plnohodnotné vzdelanie v odbore Asistent výživy, absolvovala mnoho významných certifikačných kurzov a workshopov, ako napríklad vzdelávanie profesionálneho laktačného konzultanta v Inštitúte pre podporu dojčenia, základný kurz sympto-termálnej metódy plánovaného rodičovstva, fyziotréning a cvičenie v tehotenstve, fyziotréning po pôrode zameraný na problematiku diastázy a fyziotréning panvového dna. Praktické skúsenosti získala na oddelení gynekológie a pôrodníctva v žilinskej nemocnici a počas odbornej zahraničnej stáži na gynekologicko-pôrodníckom oddelení v českej Nemocnici Havlíčkův Brod. Teoretickej príprave a cvičeniam s tehotnými ženami sa začala intenzívne venovať v rámci rodičovskej dovolenky v súkromnom zariadení. Dodnes neustále pokračuje v práci a zároveň rozširovaní svojich vedomostí i zručností ako pôrodná asistentka oddelenia gynekológie a pôrodníctva Fakultnej nemocnice s poliklinikou v Žiline. Vďaka odbornému vzdelaniu, praxi, no najmä aktívnym skúsenostiam s potrebami budúcich mamičiek pripravila v žilinskej nemocnici úplne nový profesionálny koncept predpôrodnej prípravy, na ktorý pozývame všetky budúce mamičky.

CERTFIKÁTY
Základný kurz symptotermálnej metódy prirodzeného plánovania rodičovstva podľa Kippley-Prem prístupu
Fyzioterapia a fyziotréning svalov panvového dna
Fyzioterapia a fyziotréning v tehotenstve
Fyzioterapia a fyziotréning po pôrode
Príprava profesionálneho laktačného konzultanta

 

PÔRODNÝ EPIDURÁL - POUČENIE RODIČKY ZA ÚČELOM INFORMOVANÉHO SÚHLASU K EPIDURÁLNEJ ANALGÉZII POČAS PÔRODU

Oddelenie Anestéziológie a intenzívnej medicíny&Gynekologicko - pôrodnícke oddelenie

Vážená pani,

vo FN v Žiline môže rodička požiadať o poskytnutie pôrodnej epidurálnej analgézie (ďalej len PEDA) počas pôrodu,za účelom tíšenia pôrodnej bolesti.

Pôrodná bolesť môže byť veľkej intenzity a pri dlhom trvaní pôrodu môže táto bolesť rodičku značne vysiľovať a traumatizovať. PEDA zabezpečíbezbolestnosť nielen pri pôrode ale aj pri zašívaní poranenej hrádze, prípadne bezbolestnosť pri cisárskom reze, ak sa takáto situácia vyskytne.

Epidurálne znecitlivenie je všeobecne používaná metóda tíšenia pôrodnej bolesti a je bezpečná pre rodičku aj novorodenca. PEDA predstavuje podanie znecitlivejúcej látky do miešneho kanálu v oblasti bedernej chrbtice. Správne prevedená EDA nie je v odbornej literatúre považovaná za príčinu predĺženia doby pôrodu a nezapríčiňuje nežiaduce účinky na novorodenca.

Epidurálne znecitlivenie nie je možné previesť u rodičiek s poruchou zrážanlivosti krvi, s alergiou na miestne anestetiká alebo u niektorých onemocnení centrálnej nervovej sústavy, prípadne pri výskyte infekcie v mieste plánovaného vpichu.

Pred samotným podaním PEDA, lekár alebo sestra zaistí žilný vstup a podáinfúziu fyziologického roztoku k prevencii poklesu krvného tlaku. Za týmto účelom sú nutné aj pravidelné kontroly krvného tlaku a pulzu počas pôsobenia EDA a sledovanie Vášho celkového stavu ako aj monitorovanie oziev Vášho dieťatka.

Procedúra k zavedeniu hadičky PEDA sa vykonáva v sede alebo v leže na ľavom boku s vyhrbením chrbáta. Potrebná je Vaša dobrá spolupráca a to hlavne udržanie vyhrbeného chrbáta a nehybnosti počas procedúry, procedúra zavádzania ihly a hadičky je zvyčajne nebolestivá.

Lekár– anestéziológ, za prísne sterilných podmienok, v miestnom znecitlivení, šetrne zavedie tenkú hadičku cez vyhrbený chrbát do miešneho kanálu,pomocou vpichu ihly. Potom ihlu vytiahne a ponechá len hadičku až do ukončenia pôrodu. Hadičku upevní náplasťou. Po podaní testovacej dávky podá plnú dávku miestneho anestetika, ktorá v priebehu 15 až 20 minút postupne podstatne zmierni alebo celkom odstráni bolesť. Pocit tlaku zvyčajne zostáva, ale nie je pociťovaný bolestivo.Sprievodným javom podania dávky anestetika môže byť pocit tepla, prípadne mravenčenia a mierneho tŕpnutia dolných končatín a brucha. Znecitlivenie môže obmedziť Vašu pohyblivosť a vzhľadom k možnému oslabeniu svalovej sily je pri chôdzi nutná prítomnosť sestry.

Ako u každej metódy v medicíne, aj u PEDA môže dôjsť k čiastočnému zlyhaniu účinnosti, napr. pretrvávaniu bolesti na jednej strane alebo i úplnému zlyhaniu účinnosti znecitlivenia. Toto je možné zmeniť doplnením množstva anestetika do epidurálnej kanyly, polohovaním rodičky alebo niekedy aj opakovaním procedúry, ak to priebeh pôrodu dovolí. V ojedinelých prípadoch sa môže vyskytnúť komplikácia, ako je obtiažne zavádzanie ihly u rodičky s nadváhou, deformitami chrbtice, prípadne podráždenie nervového koreňa pri vpichu ihly alebo zavádzaní hadičky. Môže dôjsť ku poklesu krvného tlaku so slabosťou a príznakmi na vracanie, alebo príliš silnému znecitliveniu v dôsledku napichnutia subarachnoidálneho priestoru. Veľmi zriedkavo sa vyskytnú silné bolesti hlavy v priebehu niekoľkých dní po pôrode zhoršujúce sa po postavení. Veľmi výnimočne môže dôjsť k infekcii rany, bolestiam chrbta alebo príznakom poškodenia nervového koreňa s vyžarovaním bolesti do dolných končatín. Pretrvávanie znecitlivenia, slabosti dolných končatín alebo iných komplikácií po vybratí epidurálnej hadičky (kanyly) treba bezodkladne oznámiť pôrodníkovi alebo anestéziológovi, ktorý PEDA podával. Lekár – anestéziológ podávajúci PEDA má plnú kvalifikáciu k vykonaniu tejto procedúry a je odborne pripravený okamžite riešiť prípadné komplikácie.

V prípade, že sa rozhodujete pre možnosť epidurálnej analgézie počas Vášho pôrodu, je potrebné, aby ste s predstihom 1 – 2 týždňov pred termínom vášho pôrodu navštívili našu anestéziologickú ambulanciu za účelom nevyhnutného vyšetrenia. Vyhnete sa tak možnosti, že vám bude epidurálne znecitlivenie bez tohto vyšetrenia odmietnuté pre nedostatok času na dôkladné vyšetrenie pred samotným pôrodom.

Uvedené informácie slúžia pre rodičku ako podklad k informovanému súhlasu pre vykonanie PEDA.

PRÍTOMNOSŤ DULY PRI PÔRODE

Gynekologicko-pôrodnícke oddelenie a novorodenecké oddelenie vo FNsP Žilina sú otvorené možnosti pre sprevádzanie budúcej mamičky pri pôrode dulou.Dula je špeciálne vyškolená žena, ktorá pomáha ženám počas tehotenstva, pôrodu a v šestonedelí. Dula sama neposkytuje zdravotnícke služby, ani nezasahuje do kompetencií zdravotníckeho personálu. Poskytujú ženám hlavne psychickú podporu.V prípade, že budúca mamička má záujem o služby duly, je potrebné pri príchode do nemocnice odovzdať Oznámenie o sprevádzaní duly. Je dostupné na našej webovej stránke a to v „Informáciách pre pacientov"- „Žiadosti" alebo priamo dole.


Vytlačiť