Pre budúce mamičky

Gynekologicko-pôrodnícka pohotovosť - Ako postupovať, ak sa necítim dobre

Ak sa chystáte na hospitalizáciu na pôrodnici, viac informácií nájdete tu >>>Čo si priniesť do pôrodnice?<<<.

 
PSYCHOFYZICKÁ PRÍPRAVA BUDÚCICH MAMIČIEK NA PÔROD

Milé budúce mamičky,

čaká na vás jeden z najdôležitejších okamihov vášho života, a tým je narodenie vášho bábätka. Ak ste sa rozhodli svoje dieťa priviesť na svet práve v našej pôrodnici, pripravili sme si pre vás komplexný program Psychofyzickej prípravy na pôrod, ktorým vás dôkladne prevedieme. Našou hlavnou úlohou je prichystať vás psychicky a fyzicky na zvládanie záťaže počas tehotenstva, naučiť vás spolupracovať pri pôrode, oboznámiť vás s metódami zmierňovania pôrodných bolestí, tiež s prostredím našej pôrodnej sály a oddelenia a v neposlednom rade sa budeme venovať starostlivosti v šestonedelí, starostlivosti o novorodenca a intenzívnej príprave na dojčenie.
Do kurzu sme zaradili aj prvky gravid jógy, ktorá vás naučí uvedomovať si svoje telo, spôsob chôdze a dýchanie. V tehotenstve vždy rešpektujeme individualitu a cvičenie prispôsobujeme vašim aktuálnym možnostiam a stavu. Myslíme si, že je nesmierne dôležité prežívať tehotenstvo v harmónií, ktorú nám prináša cvičenie jógy.
Súčasťou nášho kurzu je aj bezpečné využitie jemných techník, ako je ženská bylinná náparka, mexická šatka rebozo, aromaterapia, relaxácia, afirmácie a ďalšie alternatívne možnosti, ktoré môžete využívať aj v našej pôrodnici. 
 
Kurz je rozdelený do 4 stretnutí. Každé stretnutie bude pozostávať z teoretických informácií a spoločných diskusií. Následne si po každej príprave 30 minút zacvičíme a budeme sa venovať relaxácii. Na cvičenie je potrebné si priniesť pohodlné oblečenie (legíny, voľnejšie tričko, vodu).
 
Budúce mamičky sa môžu objednať prihlásením na emailovej adrese .
 
Do emailu, prosíme, uveďte:
 
• vaše meno a priezvisko,
• termín pôrodu,
• telefónne číslo.
 
Po prihlásení sa na náš kurz vám pošleme obsahový a časový harmonogram kurzu. Po absolvovaní kurzu od nás získate certifikát a skriptá k jednotlivým lekciám. Kurzom vás prevedú naše pôrodné asistentky a laktačné poradkyne Mgr. Mária Košútová a Mgr. Andrea Mintálová

1. stretnutie: ako prebieha príjem na pôrod v našej nemocnici, rozdelenie pôrodu - spontánny, operatívny, pôrodný plán + partner pri pôrode, podrobné vysvetlenie 4 pôrodných dôb, správne dýchanie a polohy počas prvej doby pôrodnej, správne dýchanie a tlačenie počas druhej doby pôrodnej.

2. stretnutie: odporúčania v tehotenstve, možnosti ako sa pripraviť na pôrod a bezpečné využívanie týchto techník: masáž hrádze, aniball a epi-no, vaginálna náparka, aromaterapia, bylinky, rozloženie fyzických a psychických síl, aktívna príprava na pôrod pomocou cvičenia.

3. stretnutie: možnosti tlmenia pôrodných bolestí - farmakologické, nefarmakologické, relaxačné techniky, najčastejšie otázky a problémy tehotných žien pred pôrodom, počas pôrodu a po pôrode, prehliadka priestorov oddelenia (z organizačných dôvodov v rámci prípadnej obsadenosti pôrodnej sály môže byť prehliadka súčasťou i jedného z ďalších stretnutí).

4. stretnutie: šestonedelie - fyzické a psychické zmeny počas šestonedelia, dojčenie - všetko pre úspešný štart (bonding po pôrode, základné polohy počas dojčenia, správne prisatie, známky satia a prehĺtania, starostlivosť o prsníky, riešenie problémov pri nedostatku či nadbytku materského mlieka), novorodenec - hygienická starostlivosť o novorodenca, životospráva počas dojčenia.

Cena kurzu: 60 eur.

Tešíme sa na vašu účasť.V prípade akýchkoľvek otázok sme Vám k dispozícii na emailovej adrese .

Prosíme budúce mamičky, skôr ako prídu na prvú hodinu PFP, aby uhradili šekom tento kurz. Platba je možná i prevodom. Na prvý kurz, prosíme, prineste so sebou potvrdenie o zaplatení, v prípade platby prevodom – vytlačené potvrdenie. Vzor šeku.

  


Kurz i cvičenia s vami povedú naše pôrodné asistentky a laktačné poradkyne Mgr. Mária Košútová a Mgr. Andrea Mintálová:

 

Mgr. MÁRIA KOŠÚTOVÁ

 Pôrodná asistentka oddelenia gynMgr. Mária Košútováekológie a pôrodníctva FNsP Žilina, laktačná konzultantka, asistentka výživy a mamička dvoch chlapcov. Absolventka druhého stupňa vzdelania Jesseniovej lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Martine v odbore pôrodná asistencia. Získala tiež plnohodnotné vzdelanie v odbore Asistent výživy, absolvovala mnoho významných certifikačných kurzov a workshopov, ako napríklad vzdelávanie profesionálneho laktačného konzultanta v Inštitúte pre podporu dojčenia, základný kurz sympto-termálnej metódy plánovaného rodičovstva, fyziotréning a cvičenie v tehotenstve, fyziotréning po pôrode zameraný na problematiku diastázy a fyziotréning panvového dna. K ďalším významným kurzom, ktoré získala, patrí tiež Rebozo a sprievodkyňa zdravým tehotenstvom a pôrodom u Anny Kohútovej v Českej Republike. Praktické skúsenosti získala na oddelení gynekológie a pôrodníctva v žilinskej nemocnici a počas odbornej zahraničnej stáže na gynekologicko-pôrodníckom oddelení v českej Nemocnici Havlíčkův Brod. Teoretickej príprave a cvičeniam s tehotnými ženami sa začala intenzívne venovať v rámci rodičovskej dovolenky v súkromnom zariadení. Dodnes neustále pokračuje v práci a zároveň rozširovaní svojich vedomostí i zručností ako pôrodná asistentka na pôrodnej sále vo Fakultnej nemocnici s poliklinikou v Žiline. Mária je zároveň lektorkou psychofyzickej prípravy na pôrod v našej nemocnici a taktiež vedie online prípravy pre mamičky zo Slovenska a Čiech. Vďaka odbornému vzdelaniu, praxi, no najmä aktívnym skúsenostiam s potrebami budúcich mamičiek pripravila v žilinskej nemocnici úplne nový profesionálny koncept predpôrodnej prípravy, na ktorý pozývame všetky budúce mamičky.

CERTFIKÁTY
Základný kurz symptotermálnej metódy prirodzeného plánovania rodičovstva podľa Kippley-Prem prístupu
Fyzioterapia a fyziotréning svalov panvového dna
Fyzioterapia a fyziotréning v tehotenstve
Fyzioterapia a fyziotréning po pôrode
Príprava profesionálneho laktačného konzultanta

 

Mgr. ANDREA MINTÁLOVÁ

Mgr. Andrea Mintálová

Kurzom vás tiež prevedie pôrodná asistentka oddelenia gynekológie a pôrodníctva FNsP Žilina, ktorá je mamičkou dvoch dcér. Vyštudovala magisterský stupeň v študijnom programe pôrodná asistencia na Jesseniovej lekárskej fakulte v Martine. Pravidelne sa zúčastňuje na vzdelávacích aktivitách, momentálne ju čaká štúdium certifikačnej prípravy v certifikovanej pracovnej činnosti Psychofyzická príprava na pôrod na Slovenskej zdravotníckej univerzite v Bratislave. Získala tiež certifikát Sprievodkyňa zdravým tehotenstvom a pôrodom a Rebozo ako nástroj jemnej starostlivosti o tehotnú ženu a ženy po pôrode pod odbornou záštitou významnej českej privátnej pôrodnej asistentky Anny Kohútovej. Aktívne vykonáva aj prácu profesionálnej laktačnej konzultantky Inštitútu pre podporu dojčenia. Je tiež lektorkou gravid jógy a jógy po pôrode a masáže bábätiek. Okrem toho sa venuje aromaterapii, ženskej bylinnej náparke, relaxácii a iným jemným technikám a alternatívnym prístupom v starostlivosti o ženy v období tehotenstva, pôrodu a popôrodného obdobia.

 

CERTIFIKÁTY
 
PÔRODNÝ EPIDURÁL - POUČENIE RODIČKY ZA ÚČELOM INFORMOVANÉHO SÚHLASU K EPIDURÁLNEJ ANALGÉZII POČAS PÔRODU

Oddelenie Anestéziológie a intenzívnej medicíny&Gynekologicko - pôrodnícke oddelenie

Vážená pani,

vo FN v Žiline môže rodička požiadať o poskytnutie pôrodnej epidurálnej analgézie (ďalej len PEDA) počas pôrodu,za účelom tíšenia pôrodnej bolesti.

Pôrodná bolesť môže byť veľkej intenzity a pri dlhom trvaní pôrodu môže táto bolesť rodičku značne vysiľovať a traumatizovať. PEDA zabezpečíbezbolestnosť nielen pri pôrode ale aj pri zašívaní poranenej hrádze, prípadne bezbolestnosť pri cisárskom reze, ak sa takáto situácia vyskytne.

Epidurálne znecitlivenie je všeobecne používaná metóda tíšenia pôrodnej bolesti a je bezpečná pre rodičku aj novorodenca. PEDA predstavuje podanie znecitlivejúcej látky do miešneho kanálu v oblasti bedernej chrbtice. Správne prevedená EDA nie je v odbornej literatúre považovaná za príčinu predĺženia doby pôrodu a nezapríčiňuje nežiaduce účinky na novorodenca.

Epidurálne znecitlivenie nie je možné previesť u rodičiek s poruchou zrážanlivosti krvi, s alergiou na miestne anestetiká alebo u niektorých onemocnení centrálnej nervovej sústavy, prípadne pri výskyte infekcie v mieste plánovaného vpichu.

Pred samotným podaním PEDA, lekár alebo sestra zaistí žilný vstup a podáinfúziu fyziologického roztoku k prevencii poklesu krvného tlaku. Za týmto účelom sú nutné aj pravidelné kontroly krvného tlaku a pulzu počas pôsobenia EDA a sledovanie Vášho celkového stavu ako aj monitorovanie oziev Vášho dieťatka.

Procedúra k zavedeniu hadičky PEDA sa vykonáva v sede alebo v leže na ľavom boku s vyhrbením chrbáta. Potrebná je Vaša dobrá spolupráca a to hlavne udržanie vyhrbeného chrbáta a nehybnosti počas procedúry, procedúra zavádzania ihly a hadičky je zvyčajne nebolestivá.

Lekár– anestéziológ, za prísne sterilných podmienok, v miestnom znecitlivení, šetrne zavedie tenkú hadičku cez vyhrbený chrbát do miešneho kanálu,pomocou vpichu ihly. Potom ihlu vytiahne a ponechá len hadičku až do ukončenia pôrodu. Hadičku upevní náplasťou. Po podaní testovacej dávky podá plnú dávku miestneho anestetika, ktorá v priebehu 15 až 20 minút postupne podstatne zmierni alebo celkom odstráni bolesť. Pocit tlaku zvyčajne zostáva, ale nie je pociťovaný bolestivo.Sprievodným javom podania dávky anestetika môže byť pocit tepla, prípadne mravenčenia a mierneho tŕpnutia dolných končatín a brucha. Znecitlivenie môže obmedziť Vašu pohyblivosť a vzhľadom k možnému oslabeniu svalovej sily je pri chôdzi nutná prítomnosť sestry.

Ako u každej metódy v medicíne, aj u PEDA môže dôjsť k čiastočnému zlyhaniu účinnosti, napr. pretrvávaniu bolesti na jednej strane alebo i úplnému zlyhaniu účinnosti znecitlivenia. Toto je možné zmeniť doplnením množstva anestetika do epidurálnej kanyly, polohovaním rodičky alebo niekedy aj opakovaním procedúry, ak to priebeh pôrodu dovolí. V ojedinelých prípadoch sa môže vyskytnúť komplikácia, ako je obtiažne zavádzanie ihly u rodičky s nadváhou, deformitami chrbtice, prípadne podráždenie nervového koreňa pri vpichu ihly alebo zavádzaní hadičky. Môže dôjsť ku poklesu krvného tlaku so slabosťou a príznakmi na vracanie, alebo príliš silnému znecitliveniu v dôsledku napichnutia subarachnoidálneho priestoru. Veľmi zriedkavo sa vyskytnú silné bolesti hlavy v priebehu niekoľkých dní po pôrode zhoršujúce sa po postavení. Veľmi výnimočne môže dôjsť k infekcii rany, bolestiam chrbta alebo príznakom poškodenia nervového koreňa s vyžarovaním bolesti do dolných končatín. Pretrvávanie znecitlivenia, slabosti dolných končatín alebo iných komplikácií po vybratí epidurálnej hadičky (kanyly) treba bezodkladne oznámiť pôrodníkovi alebo anestéziológovi, ktorý PEDA podával. Lekár – anestéziológ podávajúci PEDA má plnú kvalifikáciu k vykonaniu tejto procedúry a je odborne pripravený okamžite riešiť prípadné komplikácie.

V prípade, že sa rozhodujete pre možnosť epidurálnej analgézie počas Vášho pôrodu, je potrebné, aby ste s predstihom 1 – 2 týždňov pred termínom vášho pôrodu navštívili našu anestéziologickú ambulanciu za účelom nevyhnutného vyšetrenia. Vyhnete sa tak možnosti, že vám bude epidurálne znecitlivenie bez tohto vyšetrenia odmietnuté pre nedostatok času na dôkladné vyšetrenie pred samotným pôrodom.

Uvedené informácie slúžia pre rodičku ako podklad k informovanému súhlasu pre vykonanie PEDA.

 

POŽIČIAVAME MONITORY DYCHU
 
Rodičky môžu využiť benefit nemocnice, ktorá spolupracuje s Nadáciou Križovatka na prevencii Syndrómu náhleho úmrtia dojčiat (SIDS). Finančným darom 48,- eur podporia nadáciu a zároveň tým získajú nárok na 6 mesiacov zapožičania si monitora dychu Babysense do domáceho prostredia. Nemocnica je v projekte ,,MAMIČKA, DÝCHAM" zapojená už niekoľko rokov. V prípade záujmu kontaktujte personál novorodeneckého oddelenia.

Bližšie informácie o projekte: http://www.nadaciakrizovatka.sk/o-projekte
 

PRÍTOMNOSŤ DULY PRI PÔRODE

Gynekologicko-pôrodnícke oddelenie a novorodenecké oddelenie vo FNsP Žilina sú otvorené možnosti pre sprevádzanie budúcej mamičky pri pôrode dulou.Dula je špeciálne vyškolená žena, ktorá pomáha ženám počas tehotenstva, pôrodu a v šestonedelí. Dula sama neposkytuje zdravotnícke služby, ani nezasahuje do kompetencií zdravotníckeho personálu. Poskytujú ženám hlavne psychickú podporu.V prípade, že budúca mamička má záujem o služby duly, je potrebné pri príchode do nemocnice odovzdať Oznámenie o sprevádzaní duly. Je dostupné na našej webovej stránke a to v „Informáciách pre pacientov"- „Žiadosti" alebo priamo dole.

 

Výber lekára (operatéra/pôrodníka/anestéziológa) a pôrodnej asistentky

Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina ponúka všetkým svojim pacientom vrátane pacientok oddelenia gynekológie a pôrodníctva možnosť podľa svojho rozhodnutia požiadať o konkrétneho lekára – operatéra/pôrodníka/anestéziológa a o konkrétnu pôrodnú asistentku.

Konkrétne podmienky a postup je upravený v interných smerniciach FNsP Žilina:

Táto nadštandardná služba je zo strany nemocnice poskytovaná nad rámec zdravotnej starostlivosti uhrádzanej z verejného zdravotného poistenia a nad rámec služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v zmysle platných právnych predpisov, a preto je spoplatnená podľa Cenníka hradených výkonov FNsP Žilina (Smernica SM-09) sumou: 

Z000004 Výber lekára - pôrodníka 300,00 €
Z000005 Výber pôrodnej asistentky 250,00 €
Z000041 Výber lekára - operatéra, anestéziológa  200,00 €

 Pozn.: V sume za nadštandardnú službu (NŠS) je zahrnutá aj odmena pre lekára (61% zo sumy za NŠS), pre pôrodnú asistentku (61% zo sumy za NŠS), ktorú vybranému zamestnancovi FNsP Žilina vyplatí formou mimoriadnej odmeny, po predložení a odsúhlasení podkladov na vyplatenie odmeny.

V prípade záujmu o výber konkrétneho lekára (pôrodníka, operatéra, anestéziológa) alebo konkrétnej pôrodnej asistentky Vám lekár na príjmovej ambulancii poskytne k vyplneniu nižšie uvedené dokumenty v dvoch vyhotoveniach:

 Žiadosť o výber lekára, pôrodnej asistentky (formulár F-09-001)

  Zmluva o výbere lekára (formulár F-09-002)

 Zmluva o výbere pôrodnej asistentky

Súčasne Vás oboznámi s výškou úhrady za túto nadštandardnú službu v súlade s Cenníkom.

Po podpísaní formulárov z Vašej strany bude žiadosť odstúpená vybranému lekárovi, vybranej pôrodnej asistentke a jeho/jej príslušnému vedúcemu zamestnancovi na vyjadrenie. Písomný súhlas vybraného lekára, vybranej pôrodnej asistentky a príslušného vedúceho zamestnanca, ktorý sa vyjadruje k odbornej spôsobilosti tohto zdravotníckeho pracovníka na poskytnutie zdravotného výkonu, so žiadosťou pacienta je podmienkou pre uzatvorenie zmluvy.

Bez ohľadu na uzavretie Zmluvy bude každému pacientovi FNsP Žilina poskytovaná zdravotná starostlivosť odborne spôsobilým zdravotníckym pracovníkom FNsP Žilina.

 

Osobitný postup pri uhrádzaní služby výberu lekára, výberu pôrodnej asistentky

Po uzavretí Zmluvy o výbere lekára – operatéra/pôrodníka/anestéziológa (Formulár F-09-002), Zmluvy o výbere pôrodnej asistentky (Formulár F-09-006) – pacient pred nástupom na hospitalizáciu, resp. počas hospitalizácie, ale najneskôr pred realizáciou zdravotného výkonu, ktorý je predmetom Zmluvy, je povinný zaplatiť úhradu za nadštandardnú službu výberu lekára, pôrodnej asistentky.

Úhradu v plnej výške je možné poukázať:

 • • do pokladne nemocnice (v pokladni v prípade prijatia hotovostnej platby vystavia príjmový pokladničný doklad v dvoch vyhotoveniach – jedno vyhotovenie pre pacienta, jedno pre pokladňu,
 • • poštovou poukážkou, ktorú pacient obdrží pri podpise Zmluvy o výbere lekára,
 • • prevodom na účet nemocnice uvedený v záhlaví Zmluvy alebo
 • • v mimoriadnych prípadoch je možné uhradiť stanovenú cenu za túto nadštandardnú službu aj na dotknutom oddelení prostredníctvom potvrdenky (Juxta).
 • Ako variabilný symbol pacient uvedie číslo Zmluvy v tvare: 5/xxx/yyy/zzzz.

 • Odstúpenie od zmluvy

  Pacient aj FNsP Žilina môžu od Zmluvy odstúpiť do času vykonania samotného zdravotného výkonu vybraným lekárom, vybranou pôrodnou asistentkou, a to aj bez udania dôvodu. Po odstúpení od Zmluvy sa zmluva od začiatku zrušuje.

  Odstúpenie od Zmluvy musí byť urobené v záujme predchádzania zbytočným nedorozumeniam v písomnej forme (F-09-003 Odstúpenie pacienta od zmluvy o výbere lekára, F-09-007 Odstúpenie pacienta od zmluvy o výbere pôrodnej asistentky. Len v prípade časovej tiesne je tento úkon možné vykonať ústne, najlepšie v prítomnosti ďalšieho svedka, s tým, že ústny prejav vôle bude dodatočne vyjadrený aj v písomnej forme.

  V prípade odstúpenia od zmluvy alebo jej nenaplnenia bude zaplatená úhrada v plnej výške pacientovi vrátená v súlade so smernicou SM-09.


Vytlačiť