Vedenie nemocnice

Na základe zmeny zriaďovacej listiny Fakultnej nemocnice s poliklinikou Žilina došlo s účinnosťou od 9. októbra 2021 k zmene štatutárneho orgánu, ktorým je riaditeľ FNsP Žilina.

RIADITEĽ 

Mgr. Eduard Dorčík 

 

Námestník pre zdravotnú starostlivosť a prevenciu

MUDr. Ivan Mačuga, MBA

Námestník ZSaP pre chirurgické odbory

MUDr. Igor Bízik, MBA

Námestníčka ZSaP pre nechirurgické odbory

MUDr. Dagmar Sudeková, MBA

Námestníčka pre ošetrovateľskú starostlivosť 

PhDr. Gabriela Tvrdá

Ekonomicko-technický námestník 

Ing. Igor Stalmašek, MBA

Námestník pre investície a rozvoj 

Doc. MUDr. Juraj Váňa, PhD.

 


Vytlačiť