Vedenie nemocnice

Na základe zmeny zriaďovacej listiny Fakultnej nemocnice s poliklinikou Žilina došlo s účinnosťou od 9. októbra 2021 k zmene štatutárneho orgánu, ktorým je riaditeľ FNsP Žilina.

RIADITEĽ FNsP ŽILINA

Mgr. Eduard Dorčík 

 

Námestník zdravotnej starostlivosti a prevencie FNsP Žilina

MUDr. Ivan Mačuga, MBA

Námestník zdravotnej starostlivosti a prevencie FNsP Žilina

MUDr. Igor Bízik, MBA

Námestníčka zdravotnej starostlivosti a prevencie FNsP Žilina

MUDr. Dagmar Sudeková, MBA

Námestníčka ošetrovateľskej starostlivosti FNsP Žilina

PhDr. Gabriela Tvrdá

Ekonomicko-technický námestník FNsP Žilina

Ing. Igor Stalmašek, MBA

Námestník pre investície a rozvoj FNsP Žilina

Doc. MUDr. Juraj Váňa, PhD.

 


Vytlačiť