Parkovanie v areáli FNsP Žilina

Od štvrtka 8. júna 2023 platia v areáli Fakultnej nemocnice s poliklinikou v Žiline nové podmienky pre vjazd a zotrvanie vozidiel v areáli zdravotníckeho zariadenia. Zmeny sa dotýkajú najmä parkovania v blízkosti hlavnej budovy polikliniky a priľahlých pavilónov.

K DISPOZÍCII SÚ DVE ODDELENÉ ZÓNY S MOŽNOSŤOU BEZPLATNÉHO ALEBO PLATENÉHO PARKOVANIA.

 

FNsP ZA Mapa zon pre zotrvanie vozidlom v areali FNsP ZilinaNOVÉ PODMIENKY PARKOVANIA

ZÓNA B

PRVÉ 4 HODINY BEZPLATNE

po uplynutí 4 hodín platba 1,50€/30 min

V prípade výnimiek (Cenník) je možné čas bezplatného zotrvania predĺžiť, parkovací lístok je však v tomto prípade potrebné validovať (odblokovať) v mieste validačnej stanice.

 

ZÓNA A – platená zóna

PRVÝCH 30 MINÚT BEZPLATNE

po uplynutí 30 minút platba 1,50€/30 min

V prípade výnimiek (Cenník) je možné čas bezplatného zotrvania predĺžiť, parkovací lístok je však v tomto prípade potrebné validovať (odblokovať) v mieste validačnej stanice.

 

PLATBA & VALIDÁCIA (odblokovanie)

Na prízemí polikliniky v Klientskom centre (hotovosť/karta) v pracovné dni 06:30-15:00 h. Validácia (odblokovanie) do 15:30 h.

Validácia (odblokovanie) parkovacích lístkov pre osoby s ŤZP parkovacím preukazom prebieha cez víkendy, sviatky a v pracovné dni po 15:30 h na vrátnici (pri hlavnej bráne).

Validácia (odblokovanie) prebieha až po návšteve ambulancie/po skončení hospitalizácie. Parkovací lístok musí byť označený pečiatkou lekára/ambulancie/oddelenia. Bez takéhoto označenia nebude validovaný.

Vodičom v Zóne A odporúčame ešte pred odjazdom navštíviť Klientske centrum na prízemí hlavnej budove polikliniky, čím minimalizujeme zdržania pri výjazdových závorách.

Platba je možná aj pri výjazdových závorách (hotovosť/karta) – ak však máte nárok na predĺženie bezplatného zotrvania v areáli, NEZABUDNITE SI LÍSTOK NAJPRV VALIDOVAŤ (odblokovať) v Klientskom centre na prízemí v hlavnej budove polikliniky (mimo pracovnej doby na vrátnici).

 

 CENNÍK PRE VJAZD A ZOTRVANIE VOZIDLOM V AREÁLI FNSP ŽILINA

cennik parkovania FNsP ZA

 

AMBULANTNÝ PACIENT ŠTANDARDNE

ZÓNA A

 • PRVÝCH 30 MINÚT BEZPLATNE – NIE JE POTREBNÁ VALIDÁCIA (odblokovanie) parkovacieho lístka,
 • po uplynutí prvých bezplatných 30 minút: PLATBA 1,50€/30 minút (v pracovné dni môžete zaplatiť v hotovosti alebo kartou na prízemí hlavnej budovy polikliniky v Klientskom centre, cez víkendy, sviatky a po pracovnej dobe prebieha platba v hotovosti alebo kartou priamo pri výjazdových závorách).

ZÓNA B

 • PRVÉ 4 HODINY BEZPLATNE – NIE JE POTREBNÁ VALIDÁCIA (odblokovanie) parkovacieho lístka,
 • po uplynutí prvých bezplatných 4 hodín: PLATBA 1,50€/30 minút (v pracovné dni môžete zaplatiť v hotovosti alebo kartou na prízemí hlavnej budovy polikliniky v Klientskom centre, cez víkendy, sviatky a po pracovnej dobe prebieha platba v hotovosti alebo kartou priamo pri výjazdových závorách),
 • doba zotrvania v Zóne A a Zóne B sa započítava spoločne do bezplatných štyroch hodín (ak ste využili bezplatný prejazd v Zóne A v čase 30 min, v Zóne B vám ostáva bezplatná doba 3 hodiny a 30 min).

 

PACIENT ŤZP/ŤZP-s (iba s platným parkovacím preukazom ŤZP)

PRED VALIDÁCIOU (ODBLOKOVANÍM) JE NUTNÉ PREUKÁZAŤ SA PLATNÝM PARKOVACÍM PREUKAZOM ŤZP (modrý preukaz) - v prípade, že vozidlo stojí na mieste vyhradenom pre ŤZP, originál karty nechajte za predným sklom a na validáciu (odblokovanie) prineste kópiu preukazu ŤZP alebo fotografiu v telefóne. K parkovaciemu preukazu ŤZP sa musí osoba, ktorej bol vydaný, preukázať občianskym preukazom.

Validácia (odblokovanie) prebieha až po návšteve ambulancie/po skončení hospitalizácie. Parkovací lístok musí byť označený pečiatkou lekára/ambulancie/oddelenia. Bez takéhoto označenia nebude validovaný.

 

ZÓNA A

 • PRVÝCH 30 MINÚT BEZPLATNE,
 • po uplynutí prvých bezplatných 30 minút: NÁROK NA ĎALŠIE 3 hodiny a 30 minút – spolu 4 HODINY BEZPLATNE JE POTREBNÁ VALIDÁCIA (odblokovanie) parkovacieho lístka – bez validácie bude váš výjazd po 30 minútach spoplatnený (bezplatné zotrvanie po dobu 4 hodín vám validujú na prízemí hlavnej budovy polikliniky v Klientskom centre, cez víkendy, sviatky a po pracovnej dobe na vrátnici pri hlavnej bráne),
 • ak si pacient nepríde parkovací lístok validovať, pri výjazdovej závore mu bude po 30 bezplatných minútach naúčtovaná plná úhrada,
 • po uplynutí prvých bezplatných 4 hodín (validovaných): PLATBA 1,50€/30 minút (v pracovné dni môžete zaplatiť v hotovosti alebo kartou na prízemí hlavnej budovy polikliniky v Klientskom centre, cez víkendy, sviatky a po pracovnej dobe prebieha platba v hotovosti alebo kartou priamo pri výjazdových závorách).

 

ZÓNA B

 • PRVÉ 4 HODINY BEZPLATNE,
 • po uplynutí prvých bezplatných 4 hodín: NÁROK NA ĎALŠIE 2 hodiny spolu 6 HODÍN BEZPLATNE – JE POTREBNÁ VALIDÁCIA (odblokovanie) parkovacieho lístka – bez validácie bude váš výjazd po 4 hodinách spoplatnený (bezplatné zotrvanie po dobu 6 hodín vám validujú na prízemí hlavnej budovy polikliniky v Klientskom centrecez víkendy, sviatky a po pracovnej dobe na vrátnici pri hlavnej bráne),
 • ak si pacient nepríde parkovací lístok validovať, pri výjazdovej závore mu bude po 4 bezplatných hodinách naúčtovaná plná úhrada,
 • po uplynutí bezplatných 6 hodín: PLATBA 1,50€/30 minút (v pracovné dni môžete zaplatiť v hotovosti alebo kartou na prízemí hlavnej budovy polikliniky v Klientskom centre, cez víkendy, sviatky a po pracovnej dobe prebieha platba v hotovosti alebo kartou priamo pri výjazdových závorách),
 • doba zotrvania v Zóne A a Zóne B sa započítava spoločne do bezplatných šiestich hodín (ak ste využili bezplatný prejazd v Zóne A v plnej dobe 4 hodín, v Zóne B vám neostáva bezplatná doba – nutné validovať).

PACIENT URGENTNÉHO PRÍJMU

ZÓNA A

 • PRVÝCH 30 MINÚT BEZPLATNE – NIE JE POTREBNÁ VALIDÁCIA (odblokovanie) parkovacieho lístka,
 • po uplynutí prvých bezplatných 30 minút: PLATBA 1,50€/30 minút (v pracovné dni môžete zaplatiť v hotovosti alebo kartou na prízemí hlavnej budovy polikliniky v Klientskom centre, cez víkendy, sviatky a po pracovnej dobe prebieha platba v hotovosti alebo kartou priamo pri výjazdových závorách).

 

ZÓNA B

 • PRVÉ 4 HODINY BEZPLATNE,
 • po uplynutí prvých bezplatných 4 hodín: NÁROK NA ĎALŠIE 2 hodiny spolu 6 HODÍN BEZPLATNE – JE POTREBNÁ VALIDÁCIA (odblokovanie) parkovacieho lístka – bez validácie bude váš výjazd po 4 hodinách spoplatnený (bezplatné zotrvanie po dobu 6 hodín vám validujú na recepcii urgentného príjmu),
 • ak si pacient nepríde parkovací lístok validovať, pri výjazdovej závore mu bude po 4 bezplatných hodinách naúčtovaná plná úhrada,
 • po uplynutí bezplatných 6 hodín: PLATBA 1,50€/30 minút (v pracovné dni môžete zaplatiť v hotovosti alebo kartou na prízemí hlavnej budovy polikliniky v Klientskom centre, cez víkendy, sviatky a po pracovnej dobe prebieha platba v hotovosti alebo kartou priamo pri výjazdových závorách),
 • doba zotrvania v Zóne A a Zóne B sa započítava spoločne do bezplatných šiestich hodín (ak ste využili bezplatný prejazd v Zóne A v plnej dobe 30 minút, v Zóne B vám ostáva bezplatná doba 5 hodín a 30 minút).

PACIENT ONKOLÓGIE (iba pri podaní liečby dlhšej ako 4 hodiny)

ZÓNA A

   • PRVÝCH 30 MINÚT BEZPLATNE – NIE JE POTREBNÁ VALIDÁCIA (odblokovanie) parkovacieho lístka,
   • po uplynutí prvých bezplatných 30 minút – NÁROK NA ĎALŠÍCH 5 hodín A 30 minút – spolu 6 HODÍN BEZPLATNE JE POTREBNÁ VALIDÁCIA (odblokovanie) parkovacieho lístka – bez validácie bude váš výjazd po 30 minútach spoplatnený (bezplatné zotrvanie po dobu 6 hodín vám validujú na oddelení klinickej a radiačnej onkológie),
   • ak si pacient nepríde parkovací lístok validovať, pri výjazdovej závore mu bude po 30 bezplatných minútach naúčtovaná plná úhrada,
   • po uplynutí bezplatných 6 hodín: PLATBA 1,50€/30 minút (v pracovné dni môžete zaplatiť v hotovosti alebo kartou na prízemí hlavnej budovy polikliniky v Klientskom centre, cez víkendy, sviatky a po pracovnej dobe prebieha platba v hotovosti alebo kartou priamo pri výjazdových závorách).

ZÓNA B

  • PRVÉ 4 HODINY BEZPLATNE,
  • po uplynutí prvých bezplatných 4 hodín – NÁROK NA ĎALŠIE 2 hodiny – spolu 6 HODÍN BEZPLATNE JE POTREBNÁ VALIDÁCIA (odblokovanie) parkovacieho lístka – bez validácie bude váš výjazd po 4 hodinách spoplatnený (bezplatné zotrvanie po dobu 6 hodín vám validujú na oddelení klinickej a radiačnej onkológie),
  • ak si pacient nepríde parkovací lístok validovať, pri výjazdovej závore mu bude po 4 bezplatných hodinách naúčtovaná plná úhrada,
  • po uplynutí bezplatných 6 hodinách: PLATBA 1,50€/30 minút (v pracovné dni môžete zaplatiť v hotovosti alebo kartou na prízemí hlavnej budovy polikliniky v Klientskom centre, cez víkendy, sviatky a po pracovnej dobe prebieha platba v hotovosti alebo kartou priamo pri výjazdových závorách),
  • doba zotrvania v Zóne A a Zóne B sa započítava spoločne do bezplatných šiestich hodín (ak ste využili bezplatný prejazd v Zóne A v plnom čase 6 hodín, v Zóne B bude vaše následné zotrvanie spoplatnené).

PACIENT JZS (jednodňová zdravotná starostlivosť)

ZÓNA A

 • PRVÝCH 30 MINÚT BEZPLATNE – NIE JE POTREBNÁ VALIDÁCIA (odblokovanie) parkovacieho lístka,
 • po uplynutí prvých bezplatných 30 minút: PLATBA 1,50€/30 minút (v pracovné dni môžete zaplatiť v hotovosti alebo kartou na prízemí hlavnej budovy polikliniky v Klientskom centre, cez víkendy, sviatky a po pracovnej dobe prebieha platba v hotovosti alebo kartou priamo pri výjazdových závorách).

ZÓNA B

 • PRVÉ 4 HODINY BEZPLATNE – NIE JE POTREBNÁ VALIDÁCIA (odblokovanie) parkovacieho lístka,
 • po uplynutí prvých bezplatných 4 hodín: PLATBA 1,50€/30 minút (v pracovné dni môžete zaplatiť v hotovosti alebo kartou na prízemí hlavnej budovy polikliniky v Klientskom centre, cez víkendy, sviatky a po pracovnej dobe prebieha platba v hotovosti alebo kartou priamo pri výjazdových závorách),
 • doba zotrvania v Zóne A a Zóne B sa započítava spoločne do bezplatných štyroch hodín (ak ste využili bezplatný prejazd v Zóne A v čase 30 min, v Zóne B vám ostáva bezplatná doba 3 hodiny a 30 min).

HOSPITALIZOVANÝ PACIENT

ZÓNA B

 • 10€/deň – JE POTREBNÁ VALIDÁCIA (pri výpočte skutočného počtu dní hospitalizácie pacienta sa prvý a posledný deň považuje za jeden deň hospitalizácie),
 • pri príjme je pacient povinný nahlásiť záujem zotrvať vozidlom v areáli FNsP Žilina počas doby hospitalizácie (nahlásiť v príjmovej ambulancii),
 • platba prebieha po ukončení hospitalizácie – PLATBA NIE JE MOŽNÁ pri výjazdovej závore – pred opustením oddelenia personál vystaví pacientovi doklad (JUXTU) o výške úhrady, platba prebehne priamo na oddelení (iba hotovosť) alebo v pracovných dňoch na prízemí hlavnej budovy polikliniky v Klientskom centre (hotovosť/karta),
 • po zaplatení má vodič 20 minút na výjazd z areálu.

 

ZÓNA A

 • 20€/deň – JE POTREBNÁ VALIDÁCIA (pri výpočte skutočného počtu dní hospitalizácie pacienta sa prvý a posledný deň považuje za jeden deň hospitalizácie),
 • pri príjme je pacient povinný nahlásiť záujem zotrvať vozidlom v areáli FNsP Žilina počas doby hospitalizácie (nahlásiť v príjmovej ambulancii),
 • platba prebieha po ukončení hospitalizácie – PLATBA NIE JE MOŽNÁ pri výjazdovej závore – pred opustením oddelenia personál vystaví pacientovi doklad (JUXTU) o výške úhrady, platba prebehne priamo na oddelení (iba hotovosť) alebo v pracovných dňoch na prízemí hlavnej budovy polikliniky v Klientskom centre (hotovosť/karta),
 • po zaplatení má vodič 20 minút na výjazd z areálu.

PACIENT NTS

ZÓNA A

PRVÝCH 30 MINÚT BEZPLATNE,
• po uplynutí prvých bezplatných 30 minút: NÁROK NA ĎALŠIE 3 hodiny a 30 minút – spolu 4 HODINY BEZPLATNE – JE POTREBNÁ VALIDÁCIA (odblokovanie) parkovacieho lístka – bez validácie bude váš výjazd po 30 minútach spoplatnený (bezplatné zotrvanie po dobu 4 hodín vám validujú na prízemí hlavnej budovy polikliniky v Klientskom centre, je potrebné mať označený parkovací lístok pečiatkou NTS),
• ak si pacient nepríde parkovací lístok validovať, pri výjazdovej závore mu bude po 30 bezplatných minútach naúčtovaná plná úhrada,
• po uplynutí prvých bezplatných 4 hodín (validovaných): PLATBA 1,50€/30 minút (v pracovné dni môžete zaplatiť v hotovosti alebo kartou na prízemí hlavnej budovy polikliniky v Klientskom centre, cez víkendy, sviatky a po pracovnej dobe prebieha platba v hotovosti alebo kartou priamo pri výjazdových závorách).


ZÓNA B
• PRVÉ 4 HODINY BEZPLATNE,
• po uplynutí prvých bezplatných 4 hodín: NÁROK NA ĎALŠIE 2 hodiny – spolu 6 HODÍN BEZPLATNE – JE POTREBNÁ VALIDÁCIA (odblokovanie) parkovacieho lístka – bez validácie bude váš výjazd po 4 hodinách spoplatnený (bezplatné zotrvanie po dobu 6 hodín vám validujú na prízemí hlavnej budovy polikliniky v Klientskom centre, cez víkendy, sviatky a po pracovnej dobe na vrátnici pri hlavnej bráne),
• ak si pacient nepríde parkovací lístok validovať, pri výjazdovej závore mu bude po 4 bezplatných hodinách naúčtovaná plná úhrada,
• po uplynutí bezplatných 6 hodín: PLATBA 1,50€/30 minút (v pracovné dni môžete zaplatiť v hotovosti alebo kartou na prízemí hlavnej budovy polikliniky v Klientskom centre, cez víkendy, sviatky a po pracovnej dobe prebieha platba v hotovosti alebo kartou priamo pri výjazdových závorách),
• doba zotrvania v Zóne A a Zóne B sa započítava spoločne do bezplatných štyroch hodín (ak ste využili bezplatný prejazd v Zóne A v plnej dobe 4 hodín, v Zóne B vám neostáva bezplatná doba – nutné validovať).

PACIENT DIALÝZY

ZÓNA A

 • PRVÝCH 30 MINÚT BEZPLATNE – NIE JE POTREBNÁ VALIDÁCIA (odblokovanie) parkovacieho lístka,
 • po uplynutí prvých bezplatných 30 minút: PLATBA 1,50€/30 minút (v pracovné dni môžete zaplatiť v hotovosti alebo kartou na prízemí hlavnej budovy polikliniky v Klientskom centre, cez víkendy, sviatky a po pracovnej dobe prebieha platba v hotovosti alebo kartou priamo pri výjazdových závorách).

 

ZÓNA B

 • PRVÉ 4 HODINY BEZPLATNE,
 • po uplynutí prvých bezplatných 4 hodín – NÁROK NA ĎALŠIE 2 hodiny – spolu 6 HODÍN BEZPLATNE JE POTREBNÁ VALIDÁCIA (odblokovanie) parkovacieho lístka – bez validácie bude váš výjazd po 4 hodinách spoplatnený (bezplatné zotrvanie po dobu 6 hodín vám validujú v pracovisku dialýzy),
 • ak si pacient nepríde parkovací lístok validovať, pri výjazdovej závore mu bude po 4 bezplatných hodinách naúčtovaná plná úhrada,
 • po uplynutí bezplatných 6 hodinách: PLATBA 1,50€/30 minút (v pracovné dni môžete zaplatiť v hotovosti alebo kartou na prízemí hlavnej budovy polikliniky v Klientskom centre, cez víkendy, sviatky a po pracovnej dobe prebieha platba v hotovosti alebo kartou priamo pri výjazdových závorách),
 • doba zotrvania v Zóne A a Zóne B sa započítava spoločne do bezplatných hodín (ak ste využili bezplatný prejazd v Zóne A v plnom čase 30 minút, v Zóne B vám ostáva bezplatne 5 hodín a 30 minút).

ŠTUDENTI, pedagogický dozor, zdrav. pracovníci v špecializačnom štúdiu

ZÓNA A

 • PRVÝCH 30 MINÚT BEZPLATNE – NIE JE POTREBNÁ VALIDÁCIA (odblokovanie) parkovacieho lístka,
 • po uplynutí prvých bezplatných 30 minút: PLATBA 1,50€/30 minút (v pracovné dni môžete zaplatiť v hotovosti alebo kartou na prízemí hlavnej budovy polikliniky v Klientskom centre, cez víkendy, sviatky a po pracovnej dobe prebieha platba v hotovosti alebo kartou priamo pri výjazdových závorách).

ZÓNA B

 • ODBORNÁ PRAX (8 hod)
 • PRVÉ 4 HODINY BEZPLATNE,
 • po uplynutí prvých bezplatných 4 hodín – NÁROK NA ĎALŠIE 4 hodiny – spolu 8 HODÍN za úhradu 2€/8 hod – JE POTREBNÁ VALIDÁCIA (odblokovanie) parkovacieho lístka – bez validácie bude váš výjazd po 4 hodinách spoplatnený (bezplatné zotrvanie po dobu 8 hodín vám validujú na prízemí hlavnej budovy polikliniky v Klientskom centre),
 • parkovací lístok je potrebné OZNAČIŤ na oddelení pečiatkou, dátumom, podpisom a nápisom ODBORNÁ PRAX (bez takto označeného lístka nebude výjazd zvýhodnený a validovaný),
 • PLATBA NIE JE MOŽNÁ pri výjazdovej závore – v pracovné dni môžete zaplatiť v hotovosti alebo kartou na prízemí hlavnej budovy polikliniky v Klientskom centre,
 • ODBORNÁ PRAX – SLUŽBA (12 hod)
 • PRVÉ 4 HODINY BEZPLATNE,
 • po uplynutí prvých bezplatných 4 hodín – NÁROK NA ĎALŠÍCH 8 hodín – spolu 12 HODÍN za úhradu 4€/8 hod – JE POTREBNÁ VALIDÁCIA (odblokovanie) parkovacieho lístka – bez validácie bude váš výjazd po 4 hodinách spoplatnený (bezplatné zotrvanie po dobu 12 hodín vám validujú na prízemí hlavnej budovy polikliniky v Klientskom centre alebo na vrátnici),
 • parkovací lístok je potrebné OZNAČIŤ na oddelení pečiatkou, dátumom, podpisom a nápisom ODBORNÁ PRAX – SLUŽBA (bez takto označeného lístka nebude výjazd zvýhodnený a validovaný),
 • PLATBA NIE JE MOŽNÁ pri výjazdovej závore – v pracovné dni môžete zaplatiť v hotovosti alebo kartou na prízemí hlavnej budovy polikliniky v Klientskom centre,
 • ak si študent/pedagogický dozor/zdrav. pracovník v špecializačnom štúdiu nepríde parkovací lístok validovať, pri výjazdovej závore mu bude po 4 bezplatných hodinách naúčtovaná plná úhrada vo výške 1,50€/30 minút.

 

 

DOKUMENTY NA STIAHNUTIE

  Cenník pre vjazd a zotrvanie vozidlom v areáli FNsP Žilina

  Prevádzkový poriadok FNsP Žilina pre vjazd a zotrvanie vozidiel v areáli FNsP Žilina

  Podmienky vjazdu a zotrvania vozidlom - Externé osoby

  Externé osoby - Zmluva o vydaní parkovacej karty a o úhrade za ňu

  Žiadosť o prešetrenie a vrátenie úhrady za vjazd a zotrvanie s vozidlom v areáli FNsP v Žilina

  Potvrdenie o zotrvaní vozidla hospitalizovaného pacienta

 

 

 

 

Vytlačiť