Ponuka voľných pracovných miest

 Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina, Ul. V. Spanyola 43, 012 07 Žilina

Podrobnú ponuku voľných pracovných miest nájdete na >>>www.sluzbyzamestnanosti.gov.sk<<<

FNsP Žilina hľadá kandidátov na obsadenie miest vedúcich zamestnancov:

 1. VEDÚCA SESTRA CENTRA PRE LIEČBU DROGOVÝCH ZÁVISLOSTÍ
 2. VEDÚCA SESTRA ODDELENIA PSYCHIATRIE
 3. VEDÚCA SESTRA ODDELENIA DLHODOBO CHORÝCH
 4. VEDÚCA SESTRA ODDELENIA PEDIATRICKEJ ORTOPÉDIE
 5. VEDÚCA SESTRA CENTRÁLNEJ STERILIZÁCIE
 6. VEDÚCA SESTRA AMBULANTNÉHO CENTRA DERMATOVENEROLÓGIE
 7. VEDÚCA SESTRA URGENTNÉHO PRÍJMU II. TYPU
 8. VEDÚCA SESTRA ODDELENIA FYZIATRIE, BALNEOLÓGIE A LIEČEBNEJ REHABILITÁCIE
 9. VEDÚCI NUTRIČNÝ TERAPEUT ODDELENIA LIEČEBNEJ VÝŽIVY A STRAVOVANIA
 • FNsP Žilina hľadá (zdravotnícke profesie):
 1. Lekár so špecializáciou na OVL B
 2. Lekár so špecializáciou v odbore pracovné lekárstvo
 3. Lekár so špecializáciou v odbore gynekológia a pôrodníctvo
 4. Lekár so špecializáciou v odbore pneumológia a ftizeológia
 5. Lekár so špecializáciou v odbore geriatria na oddelenie dlhodobo chorých
 6. Lekár so špecializáciou v odbore infektológia
 7. Lekár so špecializáciou na oddelenie FBLR
 8. Lekár so špecializáciou v odbore pediatrická anestéziológia
 9. Lekár so špecializáciou na oddelenie psychiatrie
 10. Lekár so špecializáciou na Rádiodiagnostiku
 11. Lekár so špecializáciou v odbore pediatrická ortopédia
 12. Lekár špecialista do prípravy v odbore pediatrická anestéziológia
 13. Lekár do prípravy v odbore klinická onkológia
 14. Lekár so špecializáciou – intervenčný rádiológ
 15. Lekár so špecializáciou v odbore paliatívna medicína
 16. Lekár bez špecializácie do prípravy v odbore pediatrická ortopédia
 17. Lekár bez špecializácie do prípravy v odbore infektológia
 18. Lekár bez špecializácie do prípravy v odbore pneumológia a ftizeológia
 19. Lekár bez špecializácie na oddelenie dlhodobo chorých
 20. Lekár bez špecializácie na OVL B
 21. Lekár bez špecializácie na oddelenie chirurgie
 22. Lekár bez špecializácie na OVL A
 23. Lekár bez špecializácie na oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny
 24. Lekár bez špecializácie na oddelenie psychiatrie
 25. Lekár bez špecializácie na oddelenie pediatrie (rezidentské štúdium)
 26. Lekár bez špecializácie na oddelenie urológie
 27. Lekár bez špecializácie na oddelenie FBLR
 28. Lekár bez špecializácie na Rádiodiagnostiku
 29. Lekár bez špecializácie na oddelenie gynekológie a pôrodníctva
 30. Lekár bez špecializácie na oddelenie klinickej a radiačnej onkológie
 31. Lekár bez špecializácie na oddelenie neurológie
 1. Sestra na oddelenie vnútorného lekárstva
 2. Sestra na oddelenie vnútorného lekárstva, pracovisko JIS
 3. Sestra na oddelenie otorinolaryngológie
 4. Sestra na oddelenie otorinolaryngológie, pracovisko JIS
 5. Sestra na oddelenie otorinolaryngológie, pracovisko operačná sála
 6. Sestra na oddelenie gynekológie a pôrodníctva, pracovisko JIS
 7. Sestra na oddelenie urológie, pracovisko JIS
 8. Sestra na oddelenie dlhodobo chorých
 9. Sestra na oddelenie chirurgie, pracovisko JIS
 10. Sestra do nepretržitej prevádzky, nemocnica Žilina
 11. Sestra na operačnú sálu, oddelenie ortopédie
 12. Pôrodná asistentka
 13. Sanitár na oddelenie vnútorného lekárstva A, B
 14. Sanitár na lôžkové oddelenie
 15. Rádiologický technik na Rádiológiu do trojzmennej prevádzky
 16. Rádiologický technik na Rádiológiu do jednozmennej prevádzky
 17. Fyzioterapeut/ka v Centre pre liečbu drogových závislostí
 18. Fyzioterapeut na oddelenie dlhodobo chorých

FNsP Žilina hľadá (nezdravotnícke profesie):

 1. Upratovačka v zdravotníckom zariadení
 2. Upratovačka na operačnú sálu, oddelenie úrazovej chirurgie
 3. Pomocný a manipulačný pracovník - umývanie riadu a distribúcia stravy- NÁBOROVÝ PRÍSPEVOK 1000€
 4. Pomocný pracovník v zdravotníctve na zvoz exitov
 5. Kuchár/kaNÁBOROVÝ PRÍSPEVOK 1000€

 >>>Informácia o spracovaní osobných údajov<<<


Vytlačiť