Ponuka voľných pracovných miest

Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina, Ul. V. Spanyola 43, 012 07 Žilina

Podrobnú ponuku voľných pracovných miest nájdete na >>>www.sluzbyzamestnanosti.gov.sk<<<

FNsP Žilina hľadá (zdravotnícke profesie):

 1. Lekár so špecializáciou na NOVOOTVORENÉ OVL B
 2. Lekár so špecializáciou v odbore všeobecné lekárstvo na ambulanciu VL
 3. Lekár so špecializáciou v odbore pracovné lekárstvo
 4. Lekár so špecializáciou v odbore gynekológia a pôrodníctvo
 5. Lekár so špecializáciou v odbore pneumológia a ftizeológia
 6. Lekár so špecializáciou v odbore geriatria na oddelenie dlhodobo chorých
 7. Lekár so špecializáciou v odbore infektológia
 8. Lekár so špecializáciou v odbore otorinolaryngológia
 9. Lekár so špecializáciou v odbore gastroenterológia
 10. Lekár/ka so špecializáciou v odbore pediatrická anestéziológia
 11. Lekár špecialista do prípravy v odbore pediatrická anestéziológia
 12. Lekár/ka bez špecializácie do prípravy v odbore gynekológia a pôrodníctvo
 13. Lekár bez špecializácie do prípravy v odbore pediatrická ortopédia
 14. Lekár bez špecializácie do prípravy v odbore infektológia
 15. Lekár bez špecializácie do prípravy v odbore pneumológia a ftizeológia
 16. Lekár bez špecializácie na oddelenie dlhodobo chorých
 17. Lekár bez špecializácie na oddelenie urológie
 18. Lekár bez špecializácie na rádiológiu
 19. Lekár bez špecializácie na NOVOOTVORENÉ OVL B
 20. Lekár bez špecializácie na oddelenie chirurgie
 21. Lekár bez špecializácie do Gastroenterologického centra
 22. Lekár bez špecializácie na Hematológiu a krvnú banku
 23. Lekár bez špecializácie na OVL A
 24. Lekár bez špecializácie na oddelenie neurológie
 25. Lekár bez špecializácie na oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny
 26. Lekár bez špecializácie na oddelenie oftalmológie
 27. Lekár bez špecializácie na novorodenecké oddelenie
 28. Lekár bez špecializácie na oddelenie otorinolaryngológie (ORL)
 29. Lekár bez špecializácie na oddelenie psychiatrie
 30. Lekár bez špecializácie na oddelenie pediatrie (rezidentské štúdium)
 1. Sestra na urgentný príjem
 2. Sestra na oddelenie vnútorného lekárstva
 3. Sestra na oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny
 4. Sestra na oddelenie otorinolaryngológie
 5. Sestra na oddelenie otorinolaryngológie, pracovisko operačná sála
 6. Sestra na oddelenie otorinolaryngológie, pracovisko JIS
 7. Sestra na DOS (Dom ošetrovateľskej starostlivosti)
 8. Sestra na operačnú sálu ortopédia
 9. Sestra do nepretržitej prevádzky, nemocnica Žilina
 10. Sestra bez špecializácie, nemocnica Žilina
 11. Zdravotnícky záchranár/ka 
 12. Pôrodná asistentka
 13. Sanitár na lôžkové oddelenia

FNsP Žilina hľadá (nezdravotnícke profesie):

       ---

 

>>>Informácia o spracovaní osobných údajov<<<


Vytlačiť