Ponuka voľných pracovných miest

Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina, Ul. V. Spanyola 43, 012 07 Žilina

Podrobnú ponuku voľných pracovných miest nájdete na >>>www.sluzbyzamestnanosti.gov.sk<<<

FNsP Žilina hľadá (zdravotnícke profesie):

 1. Lekár so špecializáciou na NOVOOTVORENÉ OVL B
 2. Lekár so špecializáciou v odbore pracovné lekárstvo
 3. Lekár so špecializáciou v odbore gynekológia a pôrodníctvo
 4. Lekár so špecializáciou v odbore neonatológia
 5. Lekár so špecializáciou v odbore pneumológia a ftizeológia
 6. Lekár so špecializáciou v odbore geriatria na LDCH
 7. Lekár so špecializáciou v odbore infektológia
 8. Lekár so špecializáciou v odbore otorinolaryngológia
 9. Lekár so špecializáciou v odbore urológia
 10. Lekár so špecializáciou v odbore diabetológia, ambulancia
 11. Lekár špecialista do prípravy v odbore pediatrická anestéziológia
 12. Lekár bez špecializácie do prípravy v odbore gynekológia a pôrodníctvo
 13. Lekár bez špecializácie do prípravy v odbore pediatrická ortopédia
 14. Lekár bez špecializácie do prípravy v odbore infektológia
 15. Lekár bez špecializácie do prípravy v odbore pneumológia a ftizeológia
 16. Lekár/ka bez špecializácie na odd. Liečebňa dlhodobo chorých
 17. Lekár bez špecializácie na rádiodiagnostiku
 18. Lekár bez špecializácie na oddelenie urológie
 19. Lekár bez špecializácie, nemocnica Žilina
 20. Lekár bez špecializácie na NOVOOTVORENÉ OVL B
 1. Sestra na urgentný príjem
 2. Sestra na NOVOVYTVORENÉ oddelenie vnútorného lekárstva B
 3. Sestra bez špecializácie, nemocnica Žilina
 4. Sestra na oddelenie úrazovej chirurgie
 5. Sestra na novorodenecké oddelenie
 6. Sestra na oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny
 7. Sestra na oddelenie klinickej a radiačnej onkológie
 8. Sestra na oddelenie otorinolaryngológie
 9. Sestra do nepretržitej prevádzky na oddelenie fyziatrie, balneológie a LR
 10. Sestra na DOS (Dom ošetrovateľskej starostlivosti)
 11. Sestra do Centra pre liečbu drogových závislostí
 12. Praktická sestra - asistent
 13. Zdravotnícky záchranár/ka 

FNsP Žilina hľadá (nezdravotnícke profesie):

 1. Kuchár/ka
 2. Pomocný a manipulačný pracovník - rozvoz stravy
 3. Upratovačka v zdravotníckom zariadení

>>>Informácia o spracovaní osobných údajov<<<


Vytlačiť