Ponuka voľných pracovných miest

 Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina, Ul. V. Spanyola 43, 012 07 Žilina

Podrobnú ponuku voľných pracovných miest nájdete na >>>www.sluzbyzamestnanosti.gov.sk<<<

 • FNsP Žilina hľadá (zdravotnícke profesie):
 1. Lekár so špecializáciou na OVL B
 2. Lekár so špecializáciou v odbore pracovné lekárstvo
 3. Lekár so špecializáciou v odbore pneumológia a ftizeológia
 4. Lekár so špecializáciou v odbore geriatria na oddelenie dlhodobo chorých
 5. Lekár so špecializáciou v odbore infektológia
 6. Lekár so špecializáciou na oddelenie FBLR
 7. Lekár so špecializáciou v odbore pediatrická anestéziológia
 8. Lekár so špecializáciou na oddelenie psychiatrie
 9. Lekár špecialista do prípravy v odbore pediatrická anestéziológia
 10. Lekár do prípravy v odbore klinická onkológia
 11. Lekár so špecializáciou – intervenčný rádiológ
 12. Lekár so špecializáciou v odbore paliatívna medicína
 13. Lekár so špecializáciou na oddelenie úrazovej chirurgie
 14. Lekár bez špecializácie do prípravy v odbore infektológia
 15. Lekár bez špecializácie na oddelenie dlhodobo chorých
 16. Lekár bez špecializácie na oddelenie chirurgie
 17. Lekár bez špecializácie na oddelenie úrazovej chirurgie
 18. Lekár bez špecializácie na oddelenie pediatrie (rezidentské štúdium)
 19. Lekár bez špecializácie na oddelenie klinickej a radiačnej onkológie
 20. Lekár bez špecializácie na oddelenie neurológie
 21. Lekár bez špecializácie na oddelenie FBLR
 22. Lekár bez špecializácie na oddelenie pediatrickej ortopédie
 23. Klinický psychológ 
 1. Sestra na oddelenie vnútorného lekárstva A (4A,4C)
 2. Sestra na oddelenie vnútorného lekárstva B (2C,2A)
 3. Sestra na oddelenie vnútorného lekárstva, pracovisko JIS
 4. Sestra na oddelenie otorinolaryngológie, pracovisko JIS
 5. Sestra na oddelenie urológie
 6. Sestra na oddelenie chirurgie
 7. Sestra na oddelenie dlhodobo chorých
 8. Sestra na oddelenie dlhodobo chorých do DENNEJ PREVÁDZKY
 9. Sestra na oddelenie úrazovej chirurgie, pracovisko JIS
 10. Sestra na oddelenie úrazovej chirurgie
 11. Sestra na oddelenie otorinolaryngológie (ORL)
 12. Sestra na Dom ošetrovateľskej starostlivosti
 13. Sestra na príjmovú ambulanciu, oddelenie neurológie
 14. Sestra do nepretržitej prevádzky, nemocnica Žilina
 15. Sestra do jednozmennej prevádzky od 7:00-15:30
 16. Sestra na Urgentný príjem
 17. Zdravotnícky záchranár/ka na Urgentný príjem
 18. Pôrodná asistentka
 19. Farmaceutický laborant do nemocničnej lekárne/technik pre zdravotnícke pomôcky
 20. Rádiologickí technici na Rádiológiu do jednozmennej alebo trojzmennej prevádzky

FNsP Žilina hľadá (nezdravotnícke profesie):

 1. Upratovačka v zdravotníckom zariadení
 2. Upratovačky na operačné sály - úrazová chirurgia
 3. Kuchár/kaNÁBOROVÝ PRÍSPEVOK 1000€
 4. Referent/ka BOZP, PO a CO
 5. Referent/ka verejného obstarávania
 6. Analytik

 >>>Informácia o spracovaní osobných údajov<<<


Vytlačiť