Hospitalizácia

PRIEBEH HOSPITALIZÁCIE

V deň, kedy máte určený nástup na hospitalizáciu, sa dostavíte na príslušnú ambulanciu, kde lekár definitívne potvrdí prijatie na hospitalizáciu. Zaregistrujete sa v prijímacej kancelárii na príslušnom lôžkovom oddelení.

Po prijatí vás náš personál oboznámi s priestormi, domácim poriadkom nemocnica a právami a povinnosťami pacienta.

Pri ukončení hospitalizácie vás informuje váš ošetrujúci lekár. Pri prepustení dostanete lekársku prepúšťaciu správu, sesterskú prepúšťaciu správu a ostatné dokumenty.

Ak máte naplánovanú hospitalizáciu v našej nemocnici na niektorom z lôžkových oddelení, prineste si so sebou:

 • občiansky preukaz,
 • kartičku poistenca,
 • zdravotnú dokumentáciu,
 • odporučenie na hospitalizáciu (neplatí v prípade akútneho stavu),
 • röntgenové snímky z posledných vyšetrení,
 • doklad o PN (ak bol vystavený vašim lekárom),
 • ak ste v evidencii Úradu práce – príslušný doklad, ktorý vám úrad vystavil,
 • domácu obuv,
 • župan,
 • pyžamo,
 • hygienické potreby,
 • uterák.

Ak to nie je nevyhnutné, do nemocnice si neberte vyššiu finančnú hotovosť či cennosti.
Ak máte naplánovanú hospitalizáciu na našom Gynekologicko – pôrodníckom oddelení, viac informácií nájdete tu >>>Čo si priniesť do pôrodnice?<<<

Ak máte naplánovanú hospitalizáciu na našom Ortopedickom oddelení, viac informácií nájdete tu >>>Informácie pre pacientov objednaných na hospitalizáciu na Ortopedické oddelenie dospelí vo FNsP Žilina<<<

Vytlačiť