TESTOVANIE COVID-19 – informácie pre pacientov a lekárov

ANTIGÉNOVÉ TESTY COVID-19 – ZRUŠENÉ

Mobilné odberové miesto na antigénové testovanie na COVID-19 v areáli FNsP Žilina je s platnosťou od 9.4.2022 ZATVORENÉ.

Pred vyšetrením na dospelej ambulantnej pohotovostnej službe, detskej ambulantnej pohotovostnej službe a na urgentnom príjme nie je potrebné absolvovať antigénové testovanie na COVID-19, pokiaľ osoba nemá príznaky ochorenia. V prípade príznakov alebo podozrenia na ochorenie COVID-19, antigénový test zrealizuje personál priamo v ambulancii. 

PCR TESTY

Fakultná nemocnica s poliklinikou v Žiline otvorila v spolupráci so spoločnosťou Klinická biochémia s.r.o. mobilné odberné miesto na testovanie ochorenia COVID-19. Koronavírus 2019 – nCoV (PCR test) je vyšetrenie realizované Real-Time PCR (polymerázová reťazová reakcia), ktorá v reálnom čase detekuje prítomnosť genetickej informácie vírusu SARS-CoV-2, teda prítomnosť špecifickej vírusovej RNA (10 a menej genómu ekvivalentných kópií). Záchytnosť je vyššia ako u akéhokoľvek iného testu v súčasnosti a ide o typ testu, ktorý odporúča aj Úrad verejného zdravotníctva SR a WHO.

 

PREVÁDZKA

 

UT ZATVORENÉ

ŠT ZATVORENÉ

SO ZATVORENÉ

NE ZATVORENÉ

 

MIESTO


PCR testovanie prebieha v areáli nemocnice za rampami (hneď za vjazdom z ulice Nemocničná smerom z Vlčiniec) .
Označenie v SMS – „v areáli 1" označuje číslo odberovej bunky (kontajnera). K dispozícii sú tri mobilné odberové bunky 1, 2 alebo 3. Všetky sa nachádzajú na rovnakom miesta – hneď za vjazdom do nemocnice (smer z Vlčiniec).

NA ODBER JE POTREBNÉ SA VOPRED OBJEDNAŤ, pacienti nie sú testovaní bez lekárskej indikácie alebo uhradenia poplatku pre samoplatcov. Žiadame preto záujemcov, aby nevstupovali do areálu nemocnice k mobilnému odbernému miestu bez potvrdenia termínu.

 

PCR testovanie detí prebieha na požiadanie aj kloktacím PCR testom.

 

Odber vykonáva kvalifikovaný personál formou hlbšieho výteru z nosa a podnebia úst. Výter je najvhodnejšie robiť ráno nalačno, bez predchádzajúceho použitia kloktadiel, zubnej pasty alebo iných dezinfekcií, použitia cigariet alebo vapovania.

Na odber sa môžete dostaviť:

  • autom (drive-through),
  • pešo.

Na test sa môžete objednať, ak:

  1. spĺňate indikačné kritériá stanovené aktuálne platným usmernením Hlavného hygienika SR (dostupné na stránke www.uvzsr.sk), odber je vykonaný na základe odporúčania vášho všeobecného lekára alebo regionálneho hygienika, test je hradený zdravotnou poisťovňou,
  2. nespĺňate indikačné kritériá stanovené aktuálne platným usmernením Hlavného hygienika SR (dostupné na stránke www.uvzsr.sk), odber je vykonaný na základe úhrady poplatku samoplatcu.

TESTOVANIE NA ZÁKLADE ZDRAVOTNEJ alebo inej platnej INDIKÁCIE


V prípade, že spĺňate indikačné kritériá stanovené aktuálne platným usmernením Hlavného hygienika SR (dostupné na stránke www.uvzsr.sk), objednajte sa elektronicky na webstránke

 

https://covidforms.nczisk.sk/covid-19-patient-form_pcr.php,

 

prípadne oslovte telefonicky Vášho všeobecného lekára alebo príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva.
Objednávanie zabezpečuje portál prostredníctvom Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI), pokiaľ sa chcete z termínu odhlásiť alebo zmeniť vaše údaje, môžete tak urobiť na https://covidforms.nczisk.sk/covid-19-validate-patient.php. V prípade potreby kontaktujte infolinku NCZI na t. č. 02/3235 3030 alebo vyplňte kontaktný formulár na

www.npz.sk/sites/npz/NzpBasePages/kontaktny-formular.aspx?fbclid=IwAR2w0H7xomabKu2fDGbWywi8d1rklplFvga7kTZL80yvUWPo09mk9SexdOs.

2183 mom pcrinfografika png

 

TESTOVANIE SAMOPLATCOV


Testovanie samoplatcov zabezpečuje súkromný subjekt Klinická biochémia s.r.o. Zo strany FNsP Žilina je realizovaný len samotný odber. V prípade, že máte záujem o PCR testovanie ako samoplatca - za úhradu - je potrebné dodržiavať pokyny a postupovať podľa informácií zo strany Klinickej biochémie s.r.o. Na odber sa objednáte elektronickyna:

https://klinickabiochemia.online/vazeni-klienti/
alebo telefonicky prostredníctvom Call centra Klinickej biochémie 041/2000 999 alebo zo zahraničia +421 41 2000 999.

 

Cena vyšetrenia (PCR TEST) pre samoplatcov je určená podľa aktuálne platného cenníka Klinickej biochémie s.r.o.


Platba musí byť zrealizovaná vopred, bližšie pokyny na www.klinickabiochemia.sk.

 

Výsledok vyšetrenia samoplatcom zasiela Klinická biochémia mailom v zaheslovanom PDF formáte, heslo k otvoreniu Vám bude zaslané formou SMS na Váš mobilný telefón.

V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte obchodných zástupcov Klinickej biochémie:
Monika Dupkalová, dupkalova(zavináč)klinickabiochemia.sk, mobil: +421 918 423 237,
Mgr. Ardian Ameti, ameti(zavináč)klinickabiochemia.sk, mobil: +421 918 210 678,
prípadne Call centrum: 041/2000 999 alebo zo zahraničia +421 41 2000 999.


Vytlačiť