Návštevy pacientov

Na oddeleniach FNsP Žilina (mimo nižšie uvedených) platí povolenie návštev za dodržania nasledovných pokynov:
 
 
Na oddelení pediatrie sú návštevy povolené pre pacientov, ktorí nie sú hospitalizovaní so zákonným zástupcom alebo inou sprevádzajúcou osobou.

 

PO-PIA 15.00 - 16.00 h

SO-NE 14.00 - 16.00 h (platí aj cez sviatky, dni pracovného pokoja)

 

Na izbe môžu byť súčasne 2 návštevníci po dobu maximálne 15 minút. Na JIS môže byť maximálne 1 návštevník po dobu maximálne 15 minút. Predĺženie doby návštevy je možné len na základe povolenia prítomného personálu. 

Po celú dobu návštevy musí mať návštevník riadne nasadený respirátor.

Pred a po návšteve si návštevník dôkladne vydezinfikuje ruky.

 

ZÁKAZ VSTUPU NÁVŠTEVÁM:

- pozitívne testovaným na COVID-19,

- po kontakte s pozitívnou osobou na COVID-19,

- s príznakmi ochorenia COVID-19.


Vytlačiť