Odbor styku so zdravotnými poisťovňami

Vedúca odboru

Ing. Eleonóra Kadlečíková, MBA

041 5110 880
041 5110 429

Oddelenie spracovania zdravotníckych informácií a DRG

Ing. Eva Grešová,       041 41 5110 429
Katarína Labantová, 041 41 5110 429
Ľuboslav Rosina,        041 41 5110 429
Eva Janíková,              041 41 5110 246
Dana Marcová,           041 41 5110 246

Oddelenie analýz zdravotníckych informácií

Ing. Radoslav Novák,
041 41 5110 429
Mgr. Zuzana Sedláková,
041 41 5110 429

Právny referát odboru styku so zdravotnými poisťovňami

JUDr. Ján Drgo, 041 5110 208

Vytlačiť