Odbor informatiky a správy systémov

Vedúci odboru
 

Mgr. Peter Belan

041 5110 206
 

Oddelenie správy databáz

 

041 5110 654
041 5110 223

Oddelenie aplikácií, štatistiky a NIS

 

041 5110 652
041 5110 222

Oddelenie technológií a sietí

 

041 5110 650
041 5110 203

 

Požiadavky na aktualizáciu/úpravu web stránky:

Sídlo odboru: Areál FNsP Žilina (objekt A)


Vytlačiť