Riaditeľstvo

Na základe zmeny zriaďovacej listiny Fakultnej nemocnice s poliklinikou Žilina došlo s účinnosťou od 9. októbra 2021 k zmene štatutárneho orgánu, ktorým je riaditeľ FNsP Žilina.

  

Riaditeľ FNsP Žilina

MUDr. Juraj Kacian, MPH

041 5110 190
fax: 041 72 32 330

Asistentka riaditeľa

Marcela Mikundová

041 5110 191
fax: 041 72 32 330

Ekonomicko-technický námestník

Mgr. Pavol Záň

041 5110 242

Asistentka ekonomicko-technického námestníka

Gabriela Ondreášová

041 5110 242

Námestník pre zdravotnú starostlivosť a prevenciu

MUDr. Ivan Mačuga, MBA

0421 41 5110 194
fax: 041 72 32 330

Námestník pre ošetrovateľskú starostlivosť

PhDr. Gabriela Tvrdá

0421 41 5110 294

Asistentka námestníkov ZSaP

Ing. Zuzana Majerčiková Kasmanová

041 5110 195
fax: 041 7232 330

Asistentka námestníkov ZSaP

Anna Horníková

041 5110 194
fax: 041 7232 330

Námestník pre investície a rozvoj

Doc. MUDr. Juraj Váňa, PhD.

041 5110 322

Námestník ZSaP pre chirurgické odbory

MUDr. Igor Bízik, MBA

041 5110 194

Námestník ZSaP pre nechirurgické odbory

MUDr. Dagmar Sudeková, MBA

041 5110 705


Vytlačiť