Odbor ošetrovateľskej starostlivosti

Námestník pre ošetrovateľskú starostlivosť

PhDr. Gabriela Tvrdá

041 5110 294
fax: 041 7232 330

Asistentka úseku ošetrovateľskej starostlivosti

Ing. Zuzana Majerčiková Kasmanová

041 5110 294

Asistentka úseku ošetrovateľskej starostlivosti

Anna Horníková

041 5110 705

Vedúca oddelenia sociálnej starostlivosti

Mgr. Silvia Gajdúšková

0903 282 060

Sociálny pracovník

Mgr. Blažena Koláriková

0904 918 243

Sociálny pracovník

Mgr. Branislav Balát

0903 265 027

Sociálny pracovník oddelenia Psychiatrie

Bc. Iveta Pupišová

041 5110 283

Vedúca oddelenia nemocničnej hygieny

Mgr. Danka Štubňová

041 5110 696

Oddelenie nemocničnej hygieny

Mgr. Ivana Sapietová

041 5110 281

 


Vytlačiť