Oddelenie liečebnej výživy a stravovania

vedúci nutričný terapeut oddelenia liečebnej výživy a stravovania

Bc. Renáta Ballayová

041 5110 239

zastupujúci nutričný terapeut oddelenia liečebnej výživy a stravovania

Mgr. Jozefína Papánová

041 5110 212

Odbor ekonomický - oddelenie nákupu, zásobovania a ekonomických činností

vedúca oddelenia nákupu, zásobovania a ekonomických činností

Ing. Danka Vlčková

041 5110 796

Sídlo oddelenia: Areál FNsP Žilina (objekt N, kuchyňa)


Vytlačiť