Perkutánna endoskopická gastrostómia, zavádzanie výživových a derivačných sond

PEG je tenká sonda, ktorej jeden otvor ústi na koži brucha a druhý v žalúdku. Slúži na podávanie stravy pacientom, ktorí dlhodobo nemôžu prijímať potravu. Ak je možné aspoň čiastočne jesť, je vhodné prijímať stravu prirodzenou cestou a podávanie umelej výživy do PEG-u bude slúžiť na to, aby bol denný príjem úplný. Ak nie je možné nijakú stravu prijímať ústami, PEG zabezpečuje optimálny prísun živín, čo je pre telo a regeneráciu veľmi dôležité.

gastrostomia

Indikácie: nepríjem per os, podmienené dysfágie

Príprava pred výkonom: 6-8 hodín pred jedlo nejesť, minimálne 7 dní pred výkonom odber koagulačných parametrov a krvný obraz.

Samotné vyšetrenie sa realizuje endoskopicky kedy pred samotným zavedením PEGu- vyšetríme celý žalúdok až do dvanástnika, následne si pomocou endoskopu nájdeme vhodné miesto a za sterilných podmienok urobíme incíziu cez brušnú stenu za stálej kontroly endoskopu zavedieme PEG. Po zavedení prekryjeme pacienta antibiotickou terapiou ako prevenciu infekcie. Následne na druhý deň skontrolujeme funkčnosť a výživa sa môže podávať do PEGu.
Do PEGu sa nepodáva mixovaná strava, ale pacientovi pravidelne predpisujeme kompletnú enterálnu výživu. Každý pacient dostane brožúru – starostlivosť o PEG.

Informovaný súhlas so zavedením PEGu – tu na stiahnutie


Vytlačiť