FTRD-full thickness resection device

Endoskopická resekcia celej hrúbky steny tráviacej trubice

  • - je miniívazívna metóda, kedy endoskopicky resekujeme celú hrúbku steny čreva s použitím špeciálneho zariadenia
  • - odstraňuje potrebu chirurgickej liečby u vybraných pacientov

Metóda FTR je endoskopická metóda, ktorá je schopná odstrániť niektoré typy včasných nádorov tráviacej trubice (najčastejšie hrubého čreva) s celou šírkou jej steny.

Vďaka nasadeniu špeciálneho kovového klipu pred vlastných odstránením tkaniva nedochádza k prederaveniu steny tráviacej trubice.

K realizovaniu metódy FTR sa používa špeciálny nástavec, ktorý sa nasadí na koniec bežného endoskopu.

Najskôr sa prevádza bežná endoskopia, vyhľadá sa podozrivá lézia, nasleduje označenie špeciálnymi značkami, potom sa na endoskop nasadí nástavec a znova zavedie k danému miestu a realizuje sa FTRD. Tkanivo podozrivej lézie sa kliešťami vtiahne do nástavca, následne sa nasadí kovový klip a nad ním sa tkanivo odreže slučkou. Po odrezaní endoskopista skontoluje miesto resekcie. Podozrivé tkanivo sa ďalej posiela k histologickému zhodnoteniu.

Samotný výkon

obr.č.1, 2 lézia vhodná k endoskopickej FTRD

 FTRD 1 FTRD 2

obr.č. 3 názorná ukážka FTRD- označenie lézie, vtiahnutie do capu, aplikovaný klip, resekovaná podozrivá lézia 

FTRD 3

obr.č. 4 stav po odstánení lézie s klipom, bez krvácania
obr.č. 5 lézia znesená metódou FTR k histologickému vyšetreniu

FTRD 4 FTRD 5

Príprava

Metóda FTRD sa vo väčšine prípadov používa k odstráneniu včasných nádorov hrubého čreva a konečníka, preto je nutné, aby črevo bolo očistené od stolice ako pred bežnou kolonoskopiou. Pred vyšetrením je možné podať ukľudňujúcu injekciu, po výkone pacienta odsledujeme.

Riziká a možné dôsledky výkonu

Počas výkonu a krátko po výkone môže pacient pociťovať nepríjemné pocity ako pri bežnej kolonoskopii. Nie časté, ale možné riziko prederavenia čreva či krvácanie pri nesprávnom zavedení klipu. Eventuálne môže dôjsť k zúženiu čreva či infekcii v mieste ošetrenia.

- Liečebný režim po výkone po ukončení výkonu je vhodný niekoľkohodinový kľud na lôžku, po výkone sa podávajú jednorázovo intravenózne (do žily) antibiotiká.


Vytlačiť