Endoskopická zástava krvácania (injekčná, mechanická, koagulačná)

Krvácanie do gastrointestinálneho traktu je často život-ohrozujúci stav, pretože pacientovi hrozí vykrvácanie a je nutnosť substitúcie krvi a stabilizácie pacienta. Pacient najčastejšie krváca buď do hornej časti alebo do dolnej časti gastrointestinálneho traktu.

Ak pacient krváca do hornej časti GITu – má často čiernu stolicu tkz. melénu- natrávená krv v stolici s typickým zápachom, alebo hematemézu – vracanie krvi, či natrávenej krvi.

Pri krvácaní do dolnej časti GITu- tiež môže byť prítomná meléna, ak je to vyšších etážach čreva alebo entrerorágia – prítomná čerstvá krv v stolici

Pacient môže cítiť pocit na odpadnutie, skolabovať, môže byť nízkotlakový a má pokles hemoglobínu v krvnom obraze.

Príčina krvácania je vredová choroba gastroduodena, GERD- gastroezofageálna refluxná choroba, Mallory- Weissov syndróm, lacerácia sliznice, erózie sliznice, krvácanie je aj z varixov – ale to ošetrujeme inou metódou viď. ligácia varixov

Príčina krvácania do dolného GITu –hemeroidy, IBD – zápaly čreva, angiektázie, AV malformácie, divertikly.

Endoskopicky sa snažíme zastaviť krvácanie 3 spôsobmi prípadne ich kombináciou
a) Injekčná zástava- opichom adrenalínom, sklerotizačním činidlom alebo tkaninovým lepidlom, u nás najčastejšie používame opich adrenalínom – ktorý má schopnosť vasokonstrikcie a tým zástavu krvácania
b) Termické – tkz. koagulácia – bipolárna, APC ( viď argon-plama koagulácia) – kedy pomocou prúd s nízkou voltážou a pulznou elektrickou energiou dokáže termicky zastaviť krvácanie
c) Mechanické – pomocou klipov, endoloop, príp. OTSC klipy – kedy pomocou ,, svorky,, dokážeme zastaviť krvácanie

Samotná zástava krvácania

zastava krvacania azastava krvacania bzastava krvacania c

Obrázok č. 12
A – vred v bulbe duodena s viditeľnonu cievou B – nasadené klipy ako zástava krvácania C - klipy a opich adrenalínom ako kombinácia


Vytlačiť