Aplikácia biologickej liečby a abdominálna ultrasonografia u IBD pacientov

Biologické liečivá su látky pripravované biotechnologickými postupmi a ovplyvňujú konkrétne mechanizmy bunkovej regulácie . Ich účinok je je tkz. cielený. V gastroenterológii konkrétne v IBD sa používajú monoklonálne protilátky, ktore si vyžadujú podávanie parenterálne / do žily – intravenózne/ alebo subkutánne / pod kožu/

Biologická liečba je určená pre pacientov, u ktorých neúčinkujú kortikosteroidy, alebo imunosupresíva, u pacientov kortikodependentných, pacienti s mimočrevnými prejavmi a s vysokou zápalov aktivitou... – zhodnotí indukujúci lekár, či pacienta je vhodný na biologickú terapiu.

Naším cieľom je dosiahnuť a udržať remisiu ochorenia

Pred podaním biologickej liečby pacient musí absolvovať sériu vyšetrení – pľúcne vyšetrenie na vylúčenie tuberkulózy, vylúčenie hepatitídy HIV, CMV či inej infekcie.

Biologická liečba sa podáva u nás v IBD centre – záleží aký režim a liečený postup má stanovený, podľa toho chodí na aplikáciu biologickej liečby v pravidelných intervaloch, po podaní biologickej liečby je pacient vyšetrený lekárom a poučený o ďalšom podaní a postupe.

U pacientov s IBD realizujeme aj abdominálnu ultrasonografiu, kde pomocou ultrazvukovej sondy si môžeme zhodnotiť rozsah zápalu, možná odpoveď biologickej liečby po 3 mesiacoch liečby.


Vytlačiť