Endoskopická liečba obezity – žalúdočný balónik

Obezita je príčinou mnoho závažných ochorení (vysoký krvný tlak, srdcové ochorenia, cievna mozgová príhoda, cukrovka 2. typu, gastroezofageálna refluxná choroba (GERD), nealkoholická tuková choroba pečene, nealkoholická steatohepatitída). Ponúkame pacientom s ťažkou obezitou  cestu, ako znížiť pravdepodobnosť rozvoja týchto ochorení, a to nechirurgickou liečbou obezity –  aplikáciou intragastrického balónu, ktorý sa umiestni do žalúdku pacienta pomocou endoskopu, kde voľne pláva a napomáha pacientovi k skoršiemu nasýteniu a obmedzeniu pocitu hladu. a tým zabezpečíme znížený objem potravy, pričom dochádza k osvojeniu zdravších stravovacích návykov a následnej redukcii hmotnosti. Dôvodom k aplikácii balónu je liečba obezity a ďalej zlepšenie kvality a dĺžky života. Balón sa ponecháva v žalúdku po dobu 6 mesiacov.

Táto  metóda je vhodná pre pacientov, ktorí zo zdravotných dôvodov nemôžu alebo si neprajú podstúpiť chirurgické spôsoby liečby obezity (napr. sleeve gastrektomia či bariatrické operácie), pretože táto metóda si nevyžaduje celkovú anestéziu.

Účinnosť metódy je značná, doposiaľ publikovaných odborných prácach sa zníženie hmotnosti pohybuje v rozsahu 15-25kg behom 6 mesiacov.  Samozrejme, záleží na hmotnosti pacienta pred aplikovaním balónika.

A) Graf redukcie BMI, B) Ilustračný obrázok balónika

A

Graf redukcie BMI

B

Ilustračný obrázok balónika

                          

Samotný výkon

Veľkou výhodou je, že intragastrický balón môžeme zavádzať bez celkovej anestézie.

Zavedenie trvá cca 20 až 30 min. Výkon robíme ambulantne.

Pred samotným  zavedením sa vykonáva klasická gastrofibroskopia - endoskopické vyšetrenie  pažeráka, žalúdka a dvanástnika. Potom sa zavedie balón za zrakovej kontroly endoskopom a vyplní sa vzduchom. Následne balónik vypĺňa časť žalúdka.. Po výkone pacienta odsledujeme pár hodín na expektačnom lôžku a v ten istý deň môže ísť pacient domov. Pacient je ďalej pravidelne sledovaný.

implantácia balónika do žalúdka
nafukovanie balónika
nafúknutý balónik

 

Po uplynutí 6-tich mesiacov sa realizuje endoskopické vytiahnutie balónika. Balónik sa prepichne a  vzduch odsajeme. Zvyšok balónika extrahujeme pomocou endoskopu von.

Indikácia: 

  • - liečba ťažkej obezity (BMI ≥ 30)
  • - môže sa využiť aj pre pacientov s morbídnou obezitou (BMI nad 50) a to predovšetkým k zníženiu hmotnosti pred plánovanou bariatrickou operáciou

Výhody:

    • - bez celkovej anestézie – realizácia u pacientov, ktorí sú kontraindikovaní k celkovej anestézii
    • - dĺžka výkonu cca 20-30 min, bez nutnosti hospitalizácie
    • - endoskopicky miniinvazívny výkon, bez nutnosti chirurgického zákroku
    • - dočasné riešenie - pri komplikácii sa dá jednoducho endoskopicky extrahovať
ilustračný obrázok umiestnenia balónika
 

Nežiaduce účinky 

U niektorých pacientov sa môžu bezprostredne po výkone objaviť gastrické problémy, ako je pálenie záhy, bolesti brucha nevoľnosť či zvracanie.  Väčšina z týchto problémov sú iba dočasné a farmakologicky zvládnuteľné. Implementácia gastrického balónu je výkon s relatívne s nízkou mierou rizika. Najčastejšou komplikáciou je spontánne prasknutie vo vnútri žalúdka. K tejto komplikácii dochádza predovšetkým, ak pacient nedodrží odporúčanie lekára a nedá si vytiahnuť balón von do 6 mesiacov od jeho implantácie.

Kto by nemal mať žalúdočný balón?

Pacient s peptickým vredom, hiátovou herniou, poruchou zrážania krvi či anamnesticky stav po operácii gastrointestinálneho traktu.

Čo sa stane po zákroku?

Váš žalúdok bude potrebovať čas, aby sa prispôsobil balónu, dokým sa vrátite k bežnej strave. Začnete najskôr tekutou stravou a postupne prejdete na mixovanú a následne normálnu racionálnu stravu.

V našom gastrocentre  je táto metóda spoplatnená. Cena za implantáciu žalúdočného balóna je 150 €. Pacient si objedná balónik sám – cena balónika sa pohybuje cca 800-900€.

Pre viac informácií, či akýchkoľvek otázok nás neváhajte konzultovať.


Vytlačiť