Dotazník spokojnosti pacienta

Vážení pacienti.

Dovoľujeme si Vás osloviť krátkym prieskumom Vašej spokojnosti so službami, ktoré Vám boli počas hospitalizácie poskytnuté.
Vaše odpovede sú pre nás dôležité a pomáhajú nám neustále zlepšovať naše služby.

Ďakujeme Vám za porozumenie a spoluprácu.
Vedenie FNsP Žilina
 

Pokyny k vyplneniu dotazníka

Ohodnoťte číslom v tabuľkách mieru Vašej spokojnosti podľa nasledovnej škály:

1 spokojný <---------> 5 nespokojný