Anamnestický dotazník rodičky k pôrodu

Vážená budúca mamička,
 
pre urýchlenie procesu príjmu na pôrodný sál v našej nemocnici Vám ponúkame na vyplnenie anamnestický dotazník. Uvedené údaje potrebujeme k administratívnemu a medicínskemu príjmu k pôrodu a pre potreby matriky. Ponúkame Vám možnosť tieto údaje vopred vyplniť v pohodlí a pokoji Vášho domova a vyplnený dotazník si zobrať so sebou do pôrodnice. Predídeme tak nutnosti klásť Vám nevyhnutne potrebné otázky už počas prípadných kontrakcií a bolestí, ktoré môžu sprevádzať pôrod, a spoločne sa lepšie pripravíme.
 
V prípade nejasností môžete Vaše odpovede konzultovať s lekárom alebo pôrodnou asistentkou počas Vašich vyšetrení v ambulanciách nášho oddelenia.
 
VYPLNENÝ DOTAZNÍK, PROSÍME, ODOVZDAJTE PRI PRÍJME K PÔRODU.
 
Informovaný súhlas rodičky:  Pôrod a šestonedelie - nevyplňovať. 
 

Vytlačiť