Sonografická ambulancia

Sídlo ambulancie: Areál FNsP Žilina (Objekt L, 1. poschodie Gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia)

Konziliárna služba a vyšetrenia pre neštátnych gynekológov a ostatné oddelenia FNsP zabezpečuje ultrazvukovú diagnostiku v gynekológii a pôrodníctve. Jej súčasťou je aj konziliárna Ambulancia prenatálnej UZV diagnostiky pre spádovú aj mimoregionálnu oblasť.

Ordinačné hodiny:   
pondelok                         1100 – 1230   1230 – 1300      1300
  screening - tehotné     obedňajšia prestávka            -gynekologické sono
-akútne pacientky
-konzília
utorok     1300
      -gynekologické sono
-akútne pacientky
-konzília
streda 1100 – 1230   1230 – 1300      1300
  screening - tehotné         obedňajšia prestávka            -gynekologické sono
-akútne pacientky
-konzília
štvrtok 1100 – 1230   1230 – 1300      1300
  screening - tehotné   obedňajšia prestávka       -gynekologické sono
-akútne pacientky
-konzília
piatok 1100 – 1230   1230 – 1300      1300
  screening - tehotné     obedňajšia prestávka       -gynekologické sono
-akútne pacientky
-konzília

 

Ordinačné hodiny Ambulancie prenatálnej UZV diagnostiky:  
utorok 1100 – 1400 hod.

Vytlačiť