Sonografická ambulancia

Sídlo ambulancie: Areál FNsP Žilina (Objekt L, 3. poschodie Gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia)

Konziliárna služba a vyšetrenia pre neštátnych gynekológov a ostatné oddelenia FNsP zabezpečuje ultrazvukovú diagnostiku v gynekológii a pôrodníctve. Jej súčasťou je aj konziliárna Ambulancia prenatálnej UZV diagnostiky pre spádovú aj mimoregionálnu oblasť.

  

 Ordinačné hodinyAMBULANCIAOBEDAMBULANCIA
Pondelok
1100 – 1230
screening - tehotné
1230 – 1300 
obedňajšia prestávka
od 1300
- gynekologické sono
- akútne pacientky 
- konzília
Utorok    
od 1300
- gynekologické sono
- akútne pacientky 
- konzília
Streda
1100 – 1230
screening - tehotné
1230 – 1300 
obedňajšia prestávka
od 1300
- gynekologické sono
- akútne pacientky 
- konzília
Štvrtok
1100 – 1230
screening - tehotné
1230 – 1300 
obedňajšia prestávka
od 1300
- gynekologické sono
- akútne pacientky 
- konzília
Piatok
1100 – 1230
screening - tehotné
1230 – 1300 
obedňajšia prestávka
od 1300
- gynekologické sono
- akútne pacientky 
- konzília

 

Ordinačné hodiny Ambulancie prenatálnej UZV diagnostiky: 
utorok 1100 – 1400 hod.

Vytlačiť