Onkogynekologická ambulancia

Lekárka     MUDr. Júlia Holešová        
Lekárka MUDr. Anna Žideková    
Sestra Anna Zbyňová    

 
Sídlo ambulancie: Areál FNsP Žilina (Objekt L, 1. poschodie Gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia)

  • • dispenzarizácia onkogynekologických pacientiek a konzíliá pri ochoreniach prsnej žľazy,
  • • konziliárna služba a vyšetrenia pre neštátnych gynekológov a ostatné oddelenia NsP,
  • • diagnostika a manažment liečby onkogynekologických pacientiek v spolupráci s gynekologicko – pôrodníckym oddelením, ostatnými oddeleniami NsP ako aj vyššími pracoviskami.
Ordinačné hodiny:       AMBULANCIA        OBED         AMBULANCIA       
štvrtok 700 – 1230 hod.      1230 – 1300 hod.      1300 – 1530 hod.     


Pri vstupe do ambulancie je potrebné predložiť preukaz poistenca


Vytlačiť