Gynekologicko – pôrodnícka príjmová ambulancia

Lekár 041 5110 761
Sestra      041 5110 761
 
 

Nachádza sa na prízemí pavilónu a slúži na príjem pacientiek na naše oddelenie, poskytuje lekársku pohotovostnú službu a konziliárne služby pre ostatné oddelenia FNsP ale i neštátnych gynekológov. Ročne hospitalizujeme viac ako 3000 pacientiek. Vykonáme viac ako 3200 konziliárnych vyšetrení a vyšetrení v pohotovostnej službe.


Vytlačiť