Kontakty

Primár oddelenia      

MUDr. Martin Sudek

041 5110 374

1. zástupca primára

MUDr. Róbert Ficek

2. zástupca primára      

MUDr. Oľga Káčeriková

Vedúca pôrodná asistentka

Bc. Viktória Ciprichová

041 5110 376

Lekár MUDr. Ján Belás    
Lekár MUDr. Peter Durmis  
Lekár MUDr. Pavol Babjak  
Lekár MUDr. Ján Határ hatar@fnspza.sk  
Lekár MUDr. František Krasňan frantisek.krasnan@fnspza.sk  
Lekár MUDr. Jozef Mitro jozef.mitro@fnspza.sk  
Lekár MUDr. Daniel Klačko daniel.klacko@fnspza.sk  
Lekárka MUDr. Vladimíra Gašperáková      vladimira.gasperakova@fnspza.sk  
Lekárka MUDr. Júlia Holešová julia.holesova@fnspza.sk  
Lekárka MUDr. Monika Bátorová  
Lekárka MUDr. Petra Durmisová petra.durmisova@fnspza.sk  
Lekárka MUDr. Martina Fizíková martina.fizikova@fnspza.sk   
Lekárka MUDr. Marcelina Nadolna malgo.nadolna@fnspza.sk  
Lekárka MUDr. Anna Žideková zidekova@fnspza.sk  
Lekárka MUDr. Zuzana Bulejčíková zuzana.bulejcikova@fnspza.sk  
Lekárka MUDr. Mária Mušková maria.muskova@fnspza.sk  
Lekárka MUDr. Zuzana Paškuliaková zuzana.paskuliakova@fnspza.sk  

Vytlačiť