Nový prístroj urýchli diagnostiku zápalových procesov

Vďaka vyzbieraným dvom percentám z daní má pediatrické oddelenie žilinskej fakultnej nemocnice s poliklinikou nový analyzátor pre vyšetrenie CRP a vnútorného prostredia. Oficiálne ich dnes odovzdali zástupcovia nadácie Spoločne pre región. „Jedná sa o prístroje, ktoré sú určené na veľmi rýchlu diagnostiku zápalových procesov a orientáciu vo vnútornom prostredí pacientov. Najmä u tých najmenších detí pri rýchlo prebiehajúcich ochoreniach môže rozhodovať aj o existencii," uviedol primár pediatrie Juraj Kováčik.  Lekári zo vzorky krvi z malého vpichu  napr. do prsta už počas vyšetrenia budú vedieť, či pacient potrebuje antibiotickú liečbu. Prístroje budú využívať predovšetkým na jednotke intenzívnej starostlivosti.

Futbalisti MŠK Žilina darovali pediatrii EKG prístroj

Pediatrické oddelenie Fakultnej nemocnice s poliklinikou v Žiline má nový EKG prístroj. Darovali ho futbalisti MŠK Žilina. Finančné prostriedky získali z dražby bielych dresov z posledného ligového zápasu v sezóne 2015/2016. Prenosný prístroj, ktorý sa používa na diagnostiku zápalových ochorení srdca, porúch rytmu srdca bude slúžiť pacientom na jednotke intenzívnej starostlivosti. „Budeme na ňom monitorovať a zaznamenávať činnosť srdca u tých najmenších detí. Na oddelení máme deti od jedného mesiaca až po 19 rokov," povedal primár pediatrie Juraj Kováčik.

OZ Priatelia stonožky darovalo nemocnici ďalšie eurá

Fakultnej nemocnici s poliklinikou v Žiline odovzdali dnes zástupcovia Občianskeho združenia Priatelia stonožky finančné prostriedky z predaných maľovaných pohľadníc vo výške 5 126 eur. Nemocnica za ne kúpila dva infúzne dávkovače pre novorodenecké oddelenie, 100 vankúšov a 100 plachiet pre interné oddelenie, 40 vankúšov pre psychiatrické oddelenie a časť finančných prostriedkov išlo na kúpu tesniacej rúšky pre CT na rádiologické oddelenie.

Na Medzispolkovom Filovom lekárskom dni si vymieňali odborné skúsenosti

Výmena skúseností v medicínskej oblasti a nadviazanie odborných kontaktov dominovali na Medzispolkovom Filovom lekárskom dni, ktorý sa dnes uskutočnil v Žiline. Zúčastnilo sa ho takmer 80 špecialistov z rôznych lekárskych odborov. „Jedným z cieľov je vytvorenie priestoru na výmenu skúseností medzi Spolkami lekárov Žilina, Považská Bystrica a Prievidza. Nosnou témou tohto ročníka boli ekonomicky závažné celospoločenské ochorenia," uviedol prezident Spolku lekárov Žilina a primár oftalmologického oddelenia žilinskej fakultnej nemocnice s poliklinikou Michal Štubňa.

Pacientov s depresiami pribúda

Zvýšiť informovanosť ľudí o duševných ochoreniach a duševnom zdraví bolo cieľom dňa otvorených dverí psychiatrickej ambulancie vo Fakultnej nemocnici s poliklinikou v Žiline. Možnosť porozprávať sa o psychických problémoch súvisiacich s depresiou a konzultovať spôsob liečby využilo v pondelok desať ľudí. „Spôsob liečby prišli konzultovať už liečení pacienti, pacienta s úzkostnou poruchou som odporučila na psychologickú ambulanciu. Navštívili nás aj študenti psychológie z Katolíckej univerzity v Ružomberku, ktorí sa zaujímali o denný stacionár a prácu na oddelení," uviedla primárka psychiatrického oddelenia žilinskej fakultnej nemocnice Martina Hanzelová.

XXXIV. Medzispolkový Filov lekársky deň

27.10.2016 - 9:00 hod. - Žilina - Hotel Slovakia - Kongresová sála

Kurz endoskopickej chirurgie nosa absolvovalo sto lekárov a osemdesiat operačných sestier

Prehĺbiť poznatky o anatómii prínosových dutín, zoznámiť sa s prístrojovou a inštrumentačnou technikou i praktické ukážky operačnej techniky boli cieľom kurzu endoskopickej chirurgie nosa a prínosových dutín. Už po 38. raz sa uskutočnil v žilinskej fakultnej nemocnici s poliklinikou v ORL centre JAS, ktoré je aj školiacim miestom pre ORL lekárov.

Deformita chrbtice operovaná novou metódou

Pri liečbe deformity chrbtice použili po prvý raz na Slovensku vo Fakultnej nemocnici s poliklinikou v Žiline nový systém, ktorý spĺňa najnovšie požiadavky na korekciu deformity priamou derotáciou stavcov. „Je to v súčasnosti jediný systém, ktorý sa zamyká bez použitia matice. Nedochádza preto ku torznému pôsobeniu síl na skrutku a spojovaciu tyč a ku „traumatizácii" štruktúry skrutky a tyče. Rovnako tak nie je riziko vylomenia skrutky pri zamykaní," vysvetľuje primár žilinského oddelenia pediatrickej ortopédie a vedúci lekár spondylochirurgického oddelenia Juraj Popluhár.

V nemocnici liečia smiechom viac ako desať rokov

Viac ako desať rokov spolupracuje žilinská fakultná nemocnica s poliklinikou s Občianskym združením ČERVENÝ NOS Clowndoctors. Ich zdravotné kluaniády videlo viac ako 30 tisíc hospitalizovaných detí na lôžkových oddeleniach nemocnice.

Praktické cvičenie preverilo pripravenosť zdravotníckych tímov

Precvičiť organizovanie a riadenie hromadného príjmu zranených osôb v žilinskej fakultnej nemocnici s poliklinikou pri mimoriadnej udalosti s veľkým počtom zranených bolo cieľom dnešného cvičenia zdravotníckych tímov. „Po výbuchu a následnom závale na stavbe diaľničného tunela Višňové k nám postupne priviezli 14 osôb. Z toho traja boli zranení ťažko, traja stredne a 7 ľudí ľahko. Jedna osoba počas prevozu do nemocnice následkom zranení podľahla," uviedla vedúca lekárka urgentného príjmu Katarína Kacianová.

Zdravotní klauni potešili pacientov liečebne dlhodobo chorých

O tom, že humor je potrebný v každom veku sa presvedčili i pacienti liečebne dlhodobo chorých v žilinskej fakultnej nemocnici s poliklinikou počas klauniády pre skôr narodených. „Išlo o prvú návštevu, ktorá pacientom pobyt na našom oddelení spríjemnila. Prijali ich s úsmevom a aj si s nimi zaspievali. Zdravotní klauni presne vedeli, akým vhodným spôsobom majú ľudí potešiť," povedala vedúca sestra oddelenia Gabriela Horvátová.

Nemocnica zrekonštruuje parkovacie plochy

V areáli žilinskej fakultnej nemocnice s poliklinikou vznikne revitalizáciou parkovísk a opravou ciest sto parkovacích miest. „Tento týždeň sme začali s prípravnými prácami. Projekt počíta s vytvorením parkovacích miest pri hlavnej budove polikliniky, budove pediatrie a ORL a pri kuchyni," spresnil riaditeľ nemocnice Ivan Mačuga.

Dar od švajčiarskeho Rádu maltézskych rytierov spríjemňuje pacientom pobyt v nemocnici

Žilinskej fakultnej nemocnici s poliklinikou daroval švajčiarsky Rád maltézskych rytierov 159 elektrických polohovateľných postelí a 169 nočných stolíkov. Nemocničné zariadenie aj napriek používaniu vo Švajčiarsku prevyšuje domáci štandard. Využívajú ho pacienti na oddelení vnútorného lekárstva, gynekologicko-pôrodníckom oddelení, v liečebni dlhodobo chorých, chirurgii, ortopédii, neurochirurgii a urológii. Na tieto oddelenia smerovali aj stolíky, stoličky, jedálenské stoly ako aj antikorové a biele skrinky. „Týmto zariadením sme vybavili aj novorodenecké a očné oddelenie, onkológiu a psychiatriu. Pacientom spríjemňuje liečebný proces a pobyt v nemocnici," uviedol riaditeľ nemocnice Ivan Mačuga.

Takmer 100 percent detí narodených v žilinskej fakultnej nemocnici odchádza domov plne dojčených

Až 98 percent detí narodených v žilinskej fakultnej nemocnici odchádza domov plne dojčených. Personál vhodným spôsobom vzdeláva matky k dojčeniu a umelú výživu používa iba v mimoriadnych prípadoch. „Úspešnosť dojčenia je dlhodobý stav. Veľký dôraz kladieme na mamičky prvorodičky, ktoré nemajú praktické skúsenosti, prípadne teoretické vedomosti," uviedla vedúca sestra novorodeneckého oddelenia žilinskej nemocnice Amália Krkošková. Súčasťou úspešného dojčenia je aj využívanie rozmanitosti polôh pri dojčení.

Viac ako 95 percent pacientov je spokojných so zdravotnou starostlivosťou v žilinskej fakultnej nemocnici

Hospitalizovaní pacienti v žilinskej fakultnej nemocnici s poliklinikou sú najviac spokojní s poskytovanou zdravotnou starostlivosťou a službami na oddelení urológie, neurochirurgie a v liečebni pre dlhodobo chorých. Vyplýva to z analýzy prieskumu spokojnosti pacientov za prvý polrok tohto roka, ktorú si nemocnica spracováva v rámci systému manažérstva kvality.

Až 90 percent ľudí si vo verejnej lekárni vyzdvihne liek na recept

Pacienti Fakultnej nemocnice s poliklinikou v Žiline si už viac ako pol roka môžu vyzdvihnúť lieky vo verejnej lekárni Farmácia na prízemí v budove polikliniky. Prevádzkovateľom je fakultná nemocnica. „Jedným z cieľov otvorenia verejnej lekárne bolo skvalitniť služby pacientom, ktorí navštívia nemocnicu, ale získať aj dodatočné finančné prostriedky pre nemocnicu," uviedol námestník riaditeľa pre zdravotnú starostlivosť žilinskej fakultnej nemocnice Roman Mráz.