Lekárski odborári opäť klamú

Vedenie Fakultnej nemocnice s poliklinikou Žilina je pobúrené vyjadrením Lekárskeho odborového združenia na margo nevyhnutných racionalizačných opatrení. Predseda LOZ Peter Visolajský svojimi tvrdeniami o zásahu do slobody odborového združovania na Slovensku opäť zavádza a šíri poplašné správy. „Absolútne odmietam tvrdenia, že ide o nátlak, prípadne akékoľvek tvrdé zásahy zo strany nemocnice. Zvažujem, že v danej veci ohovárania a šírenia správ, ktoré medzi obyvateľmi a lekárskou obcou šíria paniku, podniknem aj ďalšie právne kroky," uviedol na margo včerajšieho vyjadrenia predsedu LOZ na sociálnej sieti riaditeľ FNsP Žilina Štefan Volák.

Veľký krok žilinskej Fakultnej nemocnice k ozdraveniu

Fakultná nemocnica s poliklinikou v Žiline pristúpila po hĺbkovej analýze finančného stavu k  razantným krokom, ktoré smerujú k ozdraveniu a predstavujú vysokú mieru racionalizácie. Doterajšie výsledky hospodárenia sú negatívne, pričom nemocnica odvádza až 90 % príjmov od zdravotných poisťovní  na mzdy zamestnancov. Takáto nepriaznivá situácia  spôsobuje problémy s dodávkami liekov, zdravotníckeho materiálu, energie aj tepla.

V. Žilinské Neurochirurgické Dni 7.-9. marec 2012

Lekárska sekcia:

  • Nádory mozgu
  • Nové trendy v spinálnej chirurgii
  • Varia

Sesterská sekcia:

  • Starostlivosť o pacientov po operácii mozgu
  • Varia

Miesto konania: Žilina

Držiteľ európskeho certifikátu kvality operácie sivého zákalu

Oftalmologické oddelenie - DRŽITEĽ EURÓPSKEHO CERTIFIKÁTU KVALITY OPERÁCIE SIVÉHO ZÁKALU

Na Očnom oddelení je poskytovaná kompletná zdravotná starostlivosť v odbore oftalmológia, zrovnateľná s poskytovanou starostlivosťou nie len v rámci klinických pracovísk na Slovensku ale aj v rámci vyspelých štátov Európskej únie.

Slávnostné otvorenie novej budovy urgentného príjmu s oddelením anestéziológie a intenzívnej medicíny

Dňa 14.11. 2011 o 14.00 hod sa uskutočnilo slávnostné otvorenie novej budovy urgentného príjmu s oddelením anestéziológie a intenzívnej medicíny a to za účasti podpredsedu vlády SR Jána Figeľa, ministra zdravotníctva SR Ivana Uhliarika, riaditeľa FNsP Žilina Juraja Hamaja a ostatných pozvaných hostí.