Arteterapia zlepší hospitalizovaným pacientom podmienky na uzdravenie

Projekt Arteterapia, cesta k sebarozvoju hospitalizovaným pacientom na psychiatrickom oddelení žilinskej fakultnej nemocnice s poliklinikou zlepší podmienky na realizáciu, rozvoj a uzdravenie. „Tvorivá činnosť je spôsob, ako sa človek môže dostať k sebe samému, zaoberať sa vlastným vnútorným svetom, ktorého obsah premieta na papier, plátno, do hliny, čím vzniká produkt, ku ktorému sa spätne môže vrátiť a reflektovať dynamiku svojho prežívania,” uviedla primárka psychiatrického oddelenia žilinskej nemocnice Martina Hanzelová.

Obrazy umelecky nadaných detí oživili nemocnicu

Oddelenie klinickej a radiačnej onkológie Fakultnej nemocnice s poliklinikou v Žiline oživilo 46 obrazov namaľovaných deťmi, ktoré navštevujú Základnú umeleckú školu Ladislava Árvaya v Žiline. „Oddelenie sme rozšírili o dve nové izby, ktoré sú nové, ale smutné. Oslovili sme základnú umeleckú školu, či by deti pre onkológiu nejaké obrazy nenamaľovali. Stretli sme sa s pozitívnym ohlasom. Obrazy zarámované sponzorsky, oživia celé oddelenie," povedala primárka oddelenia Dagmar Sudeková.

Kolektívna zmluva je podpísaná

Vedenie Fakultnej nemocnice s poliklinikou v Žiline podpísalo so Základnou odborovou organizáciou Slovenského odborového zväzu zdravotníctva a sociálnych služieb pri FNsP Žilina, Slovenskými lekárskymi odbormi pri FNsP Žilina a Základnou odborovou organizáciou sestier a pôrodných asistentiek pri FNsP Žilina kolektívnu zmluvu. „Som rád, že rokovania, ktoré prebiehali dlhodobo, boli nakoniec obojstranne úspešné. Došlo k dohode v rámci finančných možností nemocnice a podpisom zmluvy by sa vzťahy medzi zamestnávateľom a zamestnancami zastúpenými odbormi mali stabilizovať," uviedol medicínsky riaditeľ nemocnice Ivan Mačuga.

Nemocnicu riadi Rada riaditeľov

Fakultnú nemocnicu s poliklinikou v Žiline vedie od 1. mája Rada riaditeľov. Ide o kolektívny riadiaci orgán s presne určenými kompetenciami a vzťahom k dozornému orgánu a zriaďovateľovi.
Radu riaditeľov tvoria generálny riaditeľ – Ing. Igor Stalmašek, ekonomický – Ing. Milan Kurčík a medicínsky – MUDr. Ivan Mačuga.

Tepelný komfort nedonoseným novorodencom zabezpečuje nový inkubátor

Novorodenecké oddelenie Fakultnej nemocnice s poliklinikou v Žiline má nový inkubátor, ktorý bude slúžiť na zabezpečenie intenzívnej zdravotnej starostlivosti o nedonosených novorodencov, ale aj pri starostlivosti o kriticky chorých novorodencov bez ohľadu na hmotnosť. „Inkubátory nám zabezpečia optimálnu teplotu, optimálnu vlhkosť, plus bariéru od okolitého prostredia a keď im prispôsobíme vnútorné prostredie, tak deti majú pocit, akoby sa vyvíjali v brušku mamičky," uviedla primárka novorodeneckého oddelenia nemocnice Katarína Jackuliaková.

Putovnej knižnici na pediatrickom oddelení pribudli knihy

Putovnej knižnici v Osmijankovom kútiku na pediatrickom oddelení Fakultnej nemocnice s poliklinikou v Žiline pribudli desiatky kníh, vďaka ktorým môžu detskí pacienti hospitalizovaný na tomto oddelení rozvíjať čitateľskú gramotnosť. Deťom ich venovala Krajská knižnica v Žiline, ktorá pri príležitosti Dňa darovania knihy vyhlásila zbierku. „Cieľom bolo zozbierať knihy od ľudí, ktorí ich prečítali a už sa vedia s nimi rozlúčiť, aby ich priniesli k nám do knižnice s tým, že mi tieto knihy potom prinesieme deťom, o ktorých sme presvedčení, že sa im potešia," povedala riaditeľka Krajskej knižnice Katarína Šušoliaková.

Pred syndrómom náhleho úmrtia dojčiat chránia žilinské bábätká nove monitory dychu

Pred syndrómom náhleho úmrtia dojčiat chránia bábätká na novorodeneckom oddelení žilinskej fakultnej nemocnice s poliklinikou od dnešného dňa tri nové monitory dychu. Oddeleniu ich prostredníctvom projektu Mamička dýcham, ktorý spustili v roku 2008, darovala Nadácia križovatka. „Tento prístroj napomáha k starostlivosti o bábätko v tom, že sníma a monitoruje dych. Zároveň realizujeme projekt a to je zapožičiavanie monitorov dychu domov. Tým, že mamičky to vidia tu, tak majú možnosť si monitor zapožičať a vedia ho požívať aj v domácom prostredí," uviedla riaditeľka nadácie Táňa Tomasch.

Nadštandardné izby majú zvýšiť komfort pacienta v nemocnici

Od 1. apríla bude v žilinskej fakultnej nemocnici s poliklinikou na lôžkovom oddelení liečbe pre dlhodobo chorých pacientom k dispozícií nadštandardná izba. „Jedným z cieľov zriadenia nadštandardnej jednoposteľovej izby je skvalitniť služby pacientom, ktorí sú v nemocnici hospitalizovaní a zároveň ponúknuť im vyšší komfort. Reagovali sme tak na záujem z ich strany a zo strany príbuzných," uviedol námestník riaditeľa pre zdravotnú starostlivosť žilinskej fakultnej nemocnice Roman Mráz.

Do učebne Osmijanko pribudne nové materiálno-technické vybavenie

Pacientom hospitalizovaným na pediatrickom oddelení Fakultnej nemocnice s poliklinikou v Žiline pribudne do učebne Osmijanko nové materiálno-technické vybavenie. Z grantového programu Vzdelávanie v regióne Nadácie Kia Motors Slovakia ho získala ho Základná škola s materskou školou pri zdravotníckom zariadení, ktorá v nemocnici už 92 rokov zabezpečuje výchovno-vzdelávací proces.

Na Žilinských neurochirurgických dňoch sa stretli odborníci zo Slovenska a Česka

Neurochirurgiou v oblasti mozgových nádorov hýbe neuromonitoring. Skonštatovali to účastníci siedmeho ročníka Žilinských neurochirurgických dní, ktorý sa dnes skončil v Terchovej. „Čo sa týka mozgových nádorov dnes tá diagnostická technika postúpila, ale aj počas operácie veľmi vpred natoľko, že my dokážeme nielen zistiť, kde sú ktoré štruktúry mozgu uložené, ale dokážeme si to aj na snímkach overiť počas operácie a dokážeme sledovať aj ich funkciu. Celkovo by sa to dalo nazvať, že to je neuromonitoring," uviedol neurochirurg profesor Juraj Šteňo.

Žilinské neurochirurgické dni sú venované mozgovým nádorom

Výmena odborných skúseností a poznatkov v liečbe mozgových ochorení a ochorení chrbtice, je cieľom siedmeho ročníka Žilinských neurochirurgických dní.  Trojdňový kongres sa dnes začal v Terchovej. „Tento rok máme hlavnú nosnú tému mozgové nádory, pričom dnes popoludní začína panelová diskusia o zhubných mozgových nádoroch. Zajtra budeme pokračovať v prednáškach o zhubných i nezhubných mozgových nádoroch, operačných technikách a možnostiach spôsobu liečby. V piatok nás čakajú témy týkajúce sa ochorenia chrbtice a operácie s tým súvisiace," priblížil primár žilinského neurochirurgického oddelenia Peter Bačinský.

Žilinskú chirurgiu zdobia obrazy namaľované pacientom stacionára

Izby chirurgického oddelenia Fakultnej nemocnice s poliklinikou v Žiline budú zdobiť obrazy, ktoré namaľujú pacienti denného psychiatrického stacionára. S myšlienkou oživiť steny oddelenia a spríjemniť nemocničné prostredie prišiel bývalý pacient Milan Maixner. „V lete minulého roku som ležal na chirurgii po operácii na izbe a manželka pozerala na steny. Boli síce pekné, ale prázdne a hovorí, tu by sa hodil nejaký pekný obraz. Bola by to super myšlienka mať takýto obraz na každej izbe s niečím, čo by človeku navodzovalo novú životnú energiu, alebo nejaký pozitívny impulz do života," opisuje Maixner.

Zmeny v organizácii dopravy v nemocnici

V areáli fakultnej nemocnice s poliklinikou v Žiline nastali po revitalizácii parkovacích miest zmeny v organizácii dopravy. Vodičov na to upozorňuje vodorovné a zvislé dopravné značenie. „Napriek tomu, že značky sú osadené takmer dva mesiace, stáva sa, že vodiči si ich buď nevšimnú, alebo jazdia a parkujú tak, ako boli doteraz zvyknutí," upozorňuje námestník pre technický úsek Juraj Chudoba.

Utajený pôrod v nemocnici zabezpečí matke i dieťaťu potrebnú zdravotnú starostlivosť

Utajený pôrod v nemocnici je pre ženy, ktoré sú z rôznych dôvodov nútené svoje tehotenstvo tajiť, tou najlepšou alternatívou. Zhodujú sa na tom lekári z gynekologicko-pôrodníckeho a novorodeneckého oddelenia žilinskej fakultnej nemocnice s poliklinikou. „Takýto pôrod prebehne štandardne v nemocnici, štandardne je postarané o matku a novorodenca. Je zabezpečená potrebná zdravotná starostlivosť a žena neriskuje pôrod v inom prostredí, kde nemusí byť zabezpečená adekvátna zdravotná starostlivosť, pôrod môže vyžadovať intervenciu lekára a to v domácnosti nevieme zabezpečiť," povedal primár gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia Róbert Ficek.

Nový ordinariát plastickej a estetickej chirurgie vo FNsP Žilina

Fakultná nemocnica s poliklinikou v Žiline otvorila nový ordinariát plastickej a estetickej chirurgie. Jeho súčasťou je ambulancia plastickej a estetickej chirurgie určená pre dospelých pacientov, ale aj deti. „Vzhľadom k tomu, že nemocnica zabezpečuje zdravotnú starostlivosť nielen pre obyvateľov Žiliny a okolia, ale aj Oravy, Kysúc a časti Považia, jeho zriadením chceme pacientovi poskytnúť vyšší komfort v zmysle vzdialenosti. Cez Žilinu prechádzalo veľké množstvo pacientov, ktorí už dnes môžu byť u nás ošetrení," povedal riaditeľ nemocnice Ivan Mačuga.