V Žiline diskutovali o skvalitnení personálnej situácie v zdravotníctve

Fakultnú nemocnicu s poliklinikou v Žiline navštívila v utorok 7. júna 2022 štátna tajomníčka Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky Lenka Dunajová Družkovská spolu s riaditeľom odboru štandardných klinických postupov rezortu zdravotníctva Petrom Čvapekom. 

Osobne sa stretli so zamestnancami niektorých oddelení a s vedením krajskej fakultnej nemocnice rokovali o problematike nedostatku sestier na Slovensku i návrhoch konkrétnych riešení.

 

2424 fnsp zav zilinskej nemocnici rokovali o problematike a navrhoch rieseni nedostatku sestier jpg

 

Personálna situácia je vo FNsP Žilina priebežne stabilizovaná s celkovým počtom 811 sestier, pôrodných asistentiek a praktických sestier. Po ukončení aktuálneho školského roka navyše nastupuje na oddelenia ďalších 17 nových sestier, pôrodných asistentiek a zdravotníckych záchranárov s vysokoškolským vzdelaním. Riaditeľ žilinskej nemocnice Eduard Dorčík rovnako informoval štátnu tajomníčku o prijatých individuálnych opatreniach zameraných na konsolidáciu ošetrovateľských pracovníkov. „Aj v našej nemocnici intenzívnejšie cítime únavu, frustráciu a vyčerpanie personálu, no napriek tomu vidíme ochotu a nasadenie ľudí, ktorí chcú stále pomáhať, ale potrebujú lepšie podmienky a ocenenie ich práce. Rozšírili sme preto napríklad benefit dochádzkového bonusu, zapracovali nový systém osobných odmien za mimoriadne služby, prácu na Jednotkách intenzívnej starostlivosti a komunikujeme o nasledujúcich krokoch, ktoré dokážeme zmeniť na našej úrovni kompetencií a zdrojov," priblížil E. Dorčík s tým, že pokračujú tiež v rekonštrukciách na oddeleniach, oddychových zónach či v modernizácii vybavenia. „Ide však len o čiastkové riešenia, ktoré je nevyhnutné doplniť strategickými úpravami v oblasti legislatívy, personálnych normatívov a finančného ohodnotenia z úrovne štátu. Vítame preto snahu rezortu zdravotníctva aktívne pracovať na transformácii personálneho zabezpečenia nemocníc," dodal riaditeľ FNsP Žilina.

 

2425 fnsp zastatna tajomnicka rezortu zdravotnictva navstivila aj interne oddelenie jpg

 

Na základe reálnych požiadaviek vyplývajúcich z praxe ministerstvo zdravotníctva intenzívne pracuje na Národnej stratégii riadenia a stabilizácie ľudských zdrojov v zdravotníctve. Ako informovala štátna tajomníčka Lenka Dunajová Družkovská, súčasťou dokumentu by mali byť praktické návrhy zmien v kompetenciách jednotlivých zdravotníckych profesií, aktualizácia študijných programov aj úprava minimálnych personálnych normatívov. „Naším cieľom je, aby stratégia nebola prijatá „od stola", ale vychádzala naozaj z reálnych potrieb, správne využila overené príklady dobrej praxe, bola kompatibilná s už zavedenými opatreniami a tiež regionálnymi rozdielmi v jednotlivých nemocniciach," zdôraznila štátna tajomníčka, ktorá sa s týmto účelom zúčastnila pracovných stretnutí nemocníc a zamestnancov v Trnave, Nitre, Poprade i Žiline. Podľa jej slov sa podpora a zlepšenie podmienok sestier odzrkadlí v poskytovaní kvalitnej ošetrovateľskej starostlivosti. „Veľmi dobre si uvedomujeme, že pri rokovaniach o dodatočnom dofinancovaní a zvyšovaní ohodnotenia zdravotníckych pracovníkov je našou úlohou nielen žiadať finančné prostriedky, ale zároveň vytvoriť návrhy systémových a udržateľných riešení. Zdravotníkom by mali priniesť lepšie ohodnotenie a zjednodušenie práce, vďaka čomu budú môcť tráviť viac času pri pacientovi a menej pri administratíve," doplnila L. Dunajová Družkovská.