Pomáhajú medici i dobrovoľníci

Pri vstupnej kontrole, triedení a testovaní pacientov vo Fakultnej nemocnici s poliklinikou v Žiline už niekoľko týždňov aktívne pomáhajú študenti medicíny spolu s dobrovoľníkmi zo Slovenského Červeného kríža (SČR). Aktuálne sa v službách strieda spolu s kmeňovými zamestnancami nemocnice 50 mladých ľudí.

 

V boji s pandémiou ochorenia COVID-19 pomáhajú dobrovoľníci cez pracovné dni, víkendy i sviatky v troch zmenách po osem hodín pri hlavných vstupoch do areálu nemocnice, v mobilnom odbernom mieste a v dopoludňajšej zmene v triediacom filtri oddelenia klinickej a radiačnej onkológie. „V nemocnici sme museli prijať mimoriadne opatrenia a súčasne s výpadkom niektorých zamestnancov na OČR sme tak pocítili väčší tlak na personálne kapacity. Aj vďaka podpore študentov a SČK však dokážeme zabezpečiť organizáciu každodenného chodu nemocnice a vykonávať všetky nevyhnutné činnosti," informoval generálny riaditeľ FNsP Žilina Igor Stalmašek s tým, že medici a študenti sú dôkladne poučení o hygienicko-epidemiologickom režime, absolvovali tiež školenie BOZP a v nemocnici dostávajú zároveň potrebné osobné ochranné pracovné prostriedky podľa typu rizika oblasti, v ktorej vypomáhajú. „Pre kontrolné vstupy zabezpečujeme stravu a pitný režim cez deň aj v noci, a to z našej vlastnej kuchyne, no tiež formou nezištných dodávok z iniciatívy jedlozdravotnikom.sk a prostredníctvom ďalších partnerov a sponzorov, ktorí nám v tomto období podali pomocnú ruku," doplnil I. Stalmašek.

 

Študenti medicíny, ale aj ďalších odborov, ako ošetrovateľstvo, fyzioterapia, farmácia či veterinárne lekárstvo, zo slovenských a zahraničných fakúlt sa organizujú na dobrovoľníckej platforme smepripraveni.sk. „Mnohí ako dobrovoľníci pracujú po prvýkrát a neprestávajú ani s pribúdajúcim množstvom školských povinností súvisiacich so skúškovým obdobím. Pomáhame ako na filtroch pri vstupoch do nemocnice, tak i v nedávno otvorenom  mobilnom odbernom mieste,” priblížili koordinátorky dobrovoľníkov v rámci platformy smepripraveni.sk v Žilinskom kraji Soňa Salvová a Mária Belinská.

 

1942 fnsp zav mobilnom odbernom mieste pomahaju aj studenti mediciny jpg

 

Predseda SČK, Územného spolku Žilina Peter Martinek uviedol, že aj Červený kríž rád prijal výzvu Fakultnej nemocnice s poliklinikou v Žiline na zapožičanie humanitárneho stanu SČK a zabezpečenie dobrovoľníckej služby kontroly pred vstupom na rampách. „Mnoho Červenokrižiakov v žilinskej nemocnici praxuje, dokonca tiež mnohí zamestnanci sú členmi SČK v Žiline, preto cítime potrebu podať pomocnú ruku práve počas mimoriadnej situácie," dodal P. Martinek.

 

1941 fnsp zadobrovolnici zo slovenskeho cerveneho kriza jpg

 

 „Nesmierne ma teší, že nastupujúca mladá generácia dokázala takýmto spôsobom okamžite zareagovať na vzniknutú situáciu a vlastnou iniciatívou priložiť ruku k dielu. Úprimne sa chceme všetkým medikom a dobrovoľníkom poďakovať za ich obetavé nasadenie a ochotu, s ktorou každý deň nastupujú do nemocnice a pomáhajú, kde je to potrebné. Veľmi si to vážime," uzavrel generálny riaditeľ FNsP Žilina Igor Stalmašek.