Otvorený list ministerky zdravotníctva predsedovi LOZ MUDr. Petrovi Visolajskému