O oddelení

 

Primárka oddelenia

MUDr. Monika Kulinová

041 5110 340
fax: 041 7245 327

Vedúci lekár JIS

MUDr. František Golas

041 5110 592
 

Zástupca primárky

MUDr. Martin Zamykal

041 5110 594
 

Vedúca sestra

Mgr. Helena Ondrovičová

041 5110 530
 

 
Oddelenie 4A       041 5110 205
Oddelenie 4C 041 5110 382
JIS 041 5110 558041 5110 372041 5110 556
 
Sídlo oddelenia: Areál FNsP Žilina (objekt K)
 
Hlavnou úlohou interného lekárstva je poskytovanie diagnosticko – liečebno – preventívnej starostlivosti dospelej populácie pri interných ochoreniach v ambulantnej sfére s nadväznosťou na lôžkovú zdravotnú starostlivosť. Jeho náplňou je prevencia, diagnostika, liečba, rehabilitácia, vedeckovýskumná činnosť a sústavne vzdelávanie sa v oblasti chorôb vnútorných orgánov.

Interné oddelenie sa skladá z nasledujúcich častí:
1. Interná príjmová ambulancia
 je lokalizovaná na prízemí monobloku. Poskytuje konziliárne služby mobilným hospitalizovaným pacientom, zabezpečuje príjem objednaných pacientov, riadi konziliárnu činnosť pre ostatné oddelenia nemocnice. Všetky urgentné vyšetrenia počas dňa aj ÚPS zabezpečuje interná príjmová ambulancia na oddelení urgentného príjmu.

Vedúci lekár: MUDr. Alžbeta Gondžúrová
Sestry: Bc. Darina Janeková
Kontakt: 041 5110 333

Ordinačné hodiny:  
pondelok – piatok 700 – 1530 hod.

2. Interné oddelenie sa skladá z dvoch častí:
A) Všeobecnej posteľovej časti, ktorá má 57 postelí. Oddelenie zabezpečuje a poskytuje liečbu pacientom z celej spádovej oblasti FNsP a z časti aj pre pacientov z oblasti Čadca.
Na oddelení sa liečia všetky ochorenia internistického charakteru:
 • • kardiovaskulárne,
 • • gastroenterologické,
 • • respiračné,
 • • endokrinologické,
 • • diabetes a jeho komplikácie,
 • • hematologické,
 • • imunologické,
 • • realizuje sa diagnostika onkologických a hematologických ochorení,
 • • zabezpečuje diagnostiku a liečbu aj pacientom s pľúcnymi, kožnými a čiastočne aj infekčnými chorobami.
Posteľová časť sa skladá z 2 ošetrovacích jednotiek:
 • • ošetrovacia jednotka 4A – muži (28 lôžok),
 • • ošetrovacia jednotka 4C – ženy (29 lôžok).
B) Jednotka intenzívnej starostlivosti – sa nachádza na 3. poschodí v časti 3C. Je tvorená miešaným systémom s 15 monitorovacími posteľami - oddelenie vnútorného lekárstva A má vyčlenených 8 lôžok. Monitory jednotlivých postelí sú prepojené do centrálneho monitorovacieho systému, ktorý sa nachádza v monitorovacej miestnosti, kde je každý pacient monitorovaný 24 hodín. JIS vnútorného lekárstva A má 4 dvojposteľové izby. Na JIS sa nachádza resuscitačná miestnosť, v ktorej sa vykonávajú miniinvazívne výkony, elektroverzie a kardiopulmonálno-cerebrálne resuscitácie. Na JIS sa realizuje aj výkon trvalej kardiostimulácie a to pre spád Žiliny, Čadce a Považskej Bystrice.
JIS zabezpečuje hospitalizácie pre všetky kritické a akútne stavy vo vnútornom lekárstve vrátane intoxikácií. Zabezpečuje v prípade potreby umelú pľúcnu ventiláciu a komplexnú kardiopulmonálno-cerebrálnu resuscitáciu (KPCR).

Návštevné hodiny:  
pondelok – piatok 1500 – 1600 hod.
sobota – nedeľa 1400 – 1600 hod.

V naliehavých a zreteľahodných prípadoch kedykoľvek v priebehu 24 hodín.
Informácie o zdravotnom stave pacienta sa podávajú denne počas návštevných hodín a v naliehavých a zreteľahodných prípadoch kedykoľvek v priebehu 24 hodín.
Informácie o zdravotnom stave podáva len lekár.

Ambulancie patriace k internému oddeleniu:

Vytlačiť