Ambulancia telovýchovného lekárstva a preventívnej kardiológie

Lekár MUDr. Róbert Adamov 041 5110 894
Lekár MUDr. Michal Augustín 041 5110 894
Sestra Marta Ďurianová 041 5110 894

Sídlo ambulancie: Areál FNsP Žilina (objekt H, poliklinika, 3. poschodie)


Vytlačiť