Interná príjmová ambulancia

Lekár MUDr. Alžbeta Gondžúrová  
Sestra     Bc. Darina Janeková 041 5110 333
 
Sídlo ambulancie: Areál FNsP Žilina (objekt K, prízemie, č. dverí 3)

Ordinačné hodiny:  
pondelok – piatok 700 – 1530 hod.

  • • poskytuje konziliárne služby hospitalizovaným pacientom,
  • • zabezpečuje príjem objednaných pacientov,
  • • riadi konziliárnu činnosť pre ostatné oddelenia v rámci FNsP Žilina.

Vytlačiť