Geriatrická ambulancia

 

Primárka

MUDr. Ingrid Šúleková, MPH

041 5110 655

Zástupkyňa primárky

MUDr. Zuzana Behulová

041 5110 655

Lekár

MUDr. Poradovská Terézia

 

Lekár

MUDr. Petra Zuzčáková Bulejčíková

 

Sestra

Mgr. Václavíková Mária

041 5110 655

Sídlo ambulancie: Areál FNsP Žilina (objekt U, prízemie)

 

Ordinačné hodiny:

Streda 0700 – 1230 1230 – 1300 obed 1300 – 1530 administratíva
Piatok 0700 – 1230 1230 – 1300 obed  1300 – 1530 administratíva

   

Noví pacienti - musia mať výmenný lístok /obvodný lekár, príp. špecialista/.

Na geriatrickú ambulanciu patria pacienti od 65 rokov. Na vyšetrenie je potrebné priniesť preukaz poistenca, zdravotnú dokumentáciu, odporúčanie od ošetrujúceho lekára.


Vytlačiť