Urodynamická ambulancia

Lekár     MUDr. Lubomír Čimbora     041 5110 849

Sídlo ambulancie: Areál FNsP Žilina (objekt O, prízemie)

Ordinačné hodiny:      
pondelok – piatok 1200 – 1430 hod.

Vytlačiť