Informácie pre pacientov objednaných na hospitalizáciu

Pred plánovanou hospitalizáciou:
Nesmiete byť prechladnutý(á), chorý a nesmiete mať Herpes.
10 dní pred operáciou musíte vysadiť lieky na riedenie krvi.

So sebou si prinesiete:
Všetky lieky v originálnom balení, kompletnú zdravotnú dokumentáciu vrátane CD nosičov z vyšetrení CT , MR, PET CT – ak boli vyšetrenia realizované. Pred hospitalizáciou je nutné mať realizované interné predoperačné a predanesteziologické vyšetrenie – nie staršie ako 2 týždne, PCR test  podľa aktuálnej epidemiologickej situácie a nariadení.

Počas hospitalizácie budete potrebovať:
Domácu obuv, župan, pyžamo (nočnú košeľu), hygienické potreby, uterák, nádobku na zubnú protézu (v prípade používania zubnej protézy)

Do nemocnice si môžete priniesť:
Mobilný telefón, knihy, časopisy a pod.. Mobilný telefón sa nesmie používať na jednotkách intenzívnej starostlivosti (JIS), kde by mohol byť ohrozený chod životne dôležitých prístrojov.

Do nemocnice si neberte:
Veľkú finančnú hotovosť, vkladné knižky a iné doklady o bankových účtoch, zlato a iné cennosti, živé kvety (z hygienických dôvodov).
Oddelenie má stanovené návštevné hodiny denne v čase od 14:00 hod. do 16:00 hod. Odporúčame dodržiavať návštevné hodiny.

V celom areáli nemocnice je zákaz fajčenia.


Vytlačiť