Kontakty

Vedúca lekárka

MUDr. Mária Kleinová

041/5110 409

Zástupkyňa vedúcej lekárky

MUDr. Michaela Genzorová

041/5110 414

Vedúca sestra

Mgr. Jarmila Janíčková

041 5110 401

AC PaF - kontakt

 

 

Ambulantné centrum pneumológie a ftizeológie je presťahované v pavilóne U - LDCH - prízemie

Sídlo oddelenia: Areál FNsP Žilina (objekt U, prízemie)

Vzhľadom na nedostatočné personálne možnosti PRACUJÚ PĽÚCNE AMBULANCIE FNsP ŽILINA V OBMEDZENOM REŽIME.

Pre pretrvavajúci nepriaznivý personálny stav naďalej NEPOSKYTUJEME odkladnú zdravotnú starostlivosť PACIENTOM MIMO OKRESU ŽILINA.

Zdravotné poisťovne odporúčajú nižšie uvedené dostupné pracoviská pneumológie a ftizeológie (vyberte si zoznam poskytovateľov podľa poisťovne, v ktorej ste poistení):

VšZPDôvera ZPUnion ZP
kliknite pre zväčšenie

Ambulantné centrum PaF pri FNsP má šesť ambulancií.

Poskytujeme:
• diagnostiku a liečbu akútnych a chronických pľúcnych ochorení, taktiež konziliárnu činnosť pre praktických lekárov a špecialistov,
konziliárnu činnosť pre pacientov hospitalizovaných vo FNsP Žilina.

Bronchoskopické pracovisko - diagnostické a terapeutické výkony pre ambulantných a hospitalizovaných pacientov.

Ambulancia funkčnej diagnostiky - vykonávame základné spinometrické vyšetrenia aj rozšírené funkčné vyšetrenia pľúc. 

Ambulancie:
•  1. pľúcna ambulancia
•  2. pľúcna ambulancia
•  3. pľúcna ambulancia
•  4. pľúcna ambulancia
•  5. pľúcna ambulancia
•  6. pľúcna ambulancia
•  Bronchoskopické vyšetrenia
•  Ambulancia funkčnej diagnostiky


Vytlačiť