Bronchoskopické vyšetrenia

 Lekárka  MUDr. Mária Kleinová, MUDr. Stanislava Potrepčiaková, MUDr. Michaela Genzorová, MUDr. Mária Poláková
 Sestra  Soňa Žáková, Zuzana Rybárová, Mgr. Dana Pečalková, Zuzana Ometáková, Daniela Sidorová
 
Ambulantné centrum pneumológie a ftizeológie je presťahované v pavilóne U - LDCH - prízemie

Sídlo oddelenia: Areál FNsP Žilina (objekt U, prízemie)

 
Ordinačné hodiny: 
 730- 1000 plánované bronchoskopické vyšetrenia
 
Akútne bronchoskopické vyšetrenia bez časového obmedzenia.
 
Príprava pacienta pred bronchoskopickým vyšetrením

Na vyšetrenie príďte nalačno, s doprovodom!

 
Upozornenie:

Lieky predpísané Vašim lekárom užívajte aj počas týchto dní, okrem liekov, ktoré musíte pred výkonom vysadiť.

Týždeň pred termínom bronchoskopie prestať užívať lieky na riedenie krvi: Anopyrín, Aspirin, Acylpyrín, Alnagon, Ticlopidín, Ibustrín, Trombex, Zyllt…

Pri antikoagulačnej liečbe Warfarin, Pradaxa, Eliquis, alebo iné sa poraďte so svojím obvodným lekárom alebo kardiológom o ich vysadení, a náhrade za nízkomolekulárny heparín – Clexane, Fraxiparine.

Pacienti s diabetes mellitus ráno v deň vyšetrenia neužijú perorálne antidiabetiká, a nepodajú si inzulínové preparáty.

2-7 dní pred vyšetrením si dajte odobrať KO + Quick u obvodného lekára, a tieto výsledky prineste so sebou, spolu so zdravotnou dokumentáciou a preukazom poistenca na vyšetrenie.

Ak bola Rtg dokumentácia realizovaná na inom pracovisku ako vo FNsP Žilina, je nutné ju priniesť na CD nosiči.

V prípade, že sa na termín nemôžete z Vážnych dôvodov dostaviť, prosíme oznámiť dostatočne vopred telefonicky.

 
 

Vytlačiť