Ambulancia pediatrickej ortopédie 1

Primár oddelenia MUDr. Juraj Popluhár PhD., MBA 041 5110 853
Lekár MUDr. Karol Šafek   041 5110 853
Lekár MUDr. Peter Vereš   041 5110 853
Lekárka MUDr. Oľga Krauseová   041 5110 853
Lekárka MUDr. Mária Kováčiková   041 5110 853
Lekár MUDr. Miloš Hartel 041 5110 853
Lekár MUDr. Tibor Blaško   041 5110 853
Sestra dipl.a.h.e. Slavomíra Štefaníková   041 5110 853

 

Sídlo ambulancie: Areál FNsP Žilina (objekt B, detská poliklinika, prízemie)

ORDINAČNÉ HODINY

PONDELOK
MUDr. Oľga Krauseová
0700 – 0730 príprava amb., administratíva
0730 – 1230 amb. detí do 19 rokov
1230 – 1300 obed, prestávka
1300 – 1430 amb. detí do 19 rokov
1430 – 1530 administratíva ambulancie
UTOROK
MUDr. Karol Šafek
0700 – 0730 príprava amb., administratíva
0730 – 1230 amb. detí do 19 rokov
1230 – 1300 obed, prestávka
1300 – 1430 amb. detí do 19 rokov
1430 – 1530 administratíva ambulancie
STREDA
MUDr. Peter Vereš
MUDr. Tibor Blaško
0700 – 0730 príprava amb., administratíva
0730 – 1230 amb. detí do 19 rokov
1230 – 1300 obed, prestávka
1300 – 1430 amb. detí do 19 rokov
1430 – 1530 administratíva ambulancie
ŠTVRTOK
MUDr. Mária Kováčiková     
0700 – 0730 príprava amb., administratíva
0730 – 1230 amb. detí do 19 rokov
1230 – 1300 obed, prestávka
1300 – 1430 sono bedr. kĺbov - prvovyšetrenie
1430 – 1530 administratíva ambulancie
PIATOK
MUDr. Miloš Hartel
0700 – 730 príprava amb., administratíva
0730 – 1230 amb. detí do 19 rokov
1230 – 1300 obed, prestávka
1300 – 1400 amb. detí do 19 rokov
1400 – 1530 administratíva ambulancie

 

TERMÍN OBJEDNANIA PLATÍ LEN PRE JEDNÉHO PACIENTA (DIEŤA).
 
Máme 2 rovnocenné ambulancie. Skorší voľný termín môže byť v Ambulancii pediatrickej ortopédie 2
 
Na vyšetrenie si prineste:
  1. odporúčanie (výmenný lístok),
  2. zdravotnú dokumentáciu (kartu od obvodného detského lekára),
  3. kartičku poistenca,
  4. RTG dokumentáciu (ak je k dispozícií).


Vytlačiť