Zamestnanci

Lekári:

Lekár Prof. MUDr. Katarína Adamicová (0,2 úväzok)  
Lekár MUDr.  Jana Doboszová, MPH 041 5110 396
Lekár MUDr.  Viktória Jančovičová 041 5110 277
Lekár MUDr.  Radoslava Podkrivacká 041 5110 278
Lekár MUDr.  Dušan Pokorný 041 5110 669
Lekár MUDr.  Mária Šramová 041 5110 278
Lekár MUDr.  Barbora Šebeš  041 5110 277 
Lekár MUDr.  Oľga Zacharová (0,6 úväzok) 041 5110 624

 

Laborantky:

Biopsia:
Mgr. Martina Ameti (MD)
Mgr. Janka Dávidiková
Alena Fujdiaková
Bc.  Michaela Hulínová (MD)
Mgr.  Michaela Jakubcová
Bc.  Michaela Kotyrová (MD)
Mgr. Lucia Kadurová
Barbora Pečalová (MD)
Mgr. Nikola Rigóová
Ing. Michaela Škorvanová
Bc. Lucia Tomašová

Cytológia:
Michaela Nemčáková
Anna Rafová, DMTL 

Ostatní:
administratíva: Mgr.Marianna Barčiaková
sanitárka, upratovačka: Viera Petráková, Mária Danišová

 


Vytlačiť