Biopsia

Bioptické vyšetrenie vzoriek je pre patológa každodenná rutina a zaberá najväčšiu časť pracovného času. Materiál odobratý pacientovi pri operačných, resp. endoskopických zákrokoch prichádza na oddelenie ponorený do fixačného roztoku, tu sa zaeviduje, popíše, zmeria a pripraví na ďalšie laboratórne spracovanie. Výsledkom je tenký, špeciálne zafarbený rez na podložnom sklíčku, ktorý patológ následne mikroskopicky hodnotí. Diagnostický záver sa zasiela späť na odosielajúce oddelenie.
 
V priebehu operačných zákrokov je možné tzv. rýchle vyšetrenie natívneho materiálu, ktorý sa spracuje rýchlym zmrazením a patológ môže vysloviť názor v priebehu 15-20 min. Takéto peroperačné vyšetrenie je však vždy len orientačné a nutné je ďalšie zhodnotenie materiálu spracovaného bežným spôsobom.
PAT biopsia
PAT biopsia
PAT biopsia2
PAT biopsia2

Vytlačiť