Platené služby

Kód Popis platenej služby Cena v €
Z004001       Periradikulárna ozónová terapia 133,00
Z004002 Paravertebrálna ozónová terapia, za 1 ošetrenie 5,00
Z004003 Ozónová terapia kĺbových spojení a mäkkých tkanív, za 1 ošetrenie    30,00
Z004004 Konzultácia k indikácii ozónovej liečby 20,00
Z004005 Príplatok za ozónovú terapiu pod CT prístrojom a C ramenom
(paušálne pre každého pacienta, ktorému sa zákrok urobí)
70,00

Vzhľadom na aktuálne epidemické opatrenia je nevyhnutné týždeň pred zákrokom informovať sa o nutnosti testovania a platných podmienkach. Informácie o vykonávaní ozónovej terapie nájdete na www.ozonoterapia.biz.
 


Vytlačiť