Ambulancie

Ambulancie patriace k neurologickému oddeleniu:

Sídlo: Areál FNsP Žilina (objekt K, 1. poschodie - ambulancie sa nachádzajú v priestoroch neurologického stacionára)


EMG (Elektromyografická) ambulancia 

Ordinačné hodiny:  
pondelok – piatok 600 – 1430

Objednanie osobne alebo na tel. čísle 041 5110 818.


EEG (Elektroencefalografická) ambulancia

Ordinačné hodiny:  
pondelok – piatok 600 – 1430

Objednanie osobne alebo na tel. čísle 041 5110 270.


SONO karotíd (ultrasonograf) podľa objednania na tel. čísle: 041 5110 553.
MUDr. Andrea Jurčová, MUDr. Zuzana Tomášová. Ambulancia sa nachádza na stacionári, posledné dvere na chodbe vľavo.


Vytlačiť